Học trực tiếp Học từ xa online
Hình thức học Học viên tham gia học tập trung cùng lớp tại địa điểm học Học viên nhận tài khoản truy cập vào hệ thống học từ xa
Số buổi học Bao gồm 04 buổi học, mỗi buổi khoảng 2h Bao gồm 04 clip quay lại trực tiếp thầy dạy trên bảng trắng
Hỗ trợ học viên trọn đời?
Chất lượng dạy (cẩn thận, chậm rãi)
Lưu trữ và xem lại?
Học bất kỳ khi nào?
Học bất kỳ ở đâu?
Có thể tạm dừng giữa chừng?
Chi phí học rẻ hơn?