Khóa học này dạy cách phân tích một dãy số có ảnh hưởng tốt xấu ra sao tới chủ mệnh. Dãy số có thể là số sim điện thoại, số tài khoản ngân hàng, biển số xe, hay bất kỳ một con số nào khác.

 • Làm quen với bộ môn Xem và Chọn số đẹp
  • Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của bộ môn Xem và Chọn số đẹp
  • Các khái niệm cơ bản: Âm Dương, Thiên Can, Địa Chi, Hà Đồ, Lạc Thư, Bát Quái, Lục Thập Tứ Quái
  • Ngũ Hành của Thiên Can và Địa Chi
  • Các chu trình tính thời gian: Tam nguyên cửu vận, Đại vận, Tiểu vận, Niên vận, Nguyệt vận, Nhật vận, Thời vận
  • Cách tính Thiên Can, Địa Chi, Niên Mệnh bằng bàn tay trái
  • Phân tích các nguyên lý tương hợp âm dương của số cần xem với bản mệnh, âm dương trong bản thể số đó
 • Tìm hiểu về Tứ Trụ Mệnh
  • Khái niệm về Tứ Trụ mệnh
  • Cách tính Thiên Can, Địa Chi của tứ trụ Niên, Nguyệt, Nhật, Thời vận
  • Phân bố Can Chi trong Hà Đồ và Lạc Thư
  • Thuộc tính ngũ hành của Thiên Can, Địa Chi
  • Nguyên lý Can ẩn tàng Chi, phân tích Địa Chi ra Thiên Can
  • Tính Nguyên Cục Ngũ Hành
  • Phân tích các nguyên lý ngũ hành của số với bản mệnh, số với tứ trụ mệnh, các số thành phần
 • Nguyên lý về Thiên thời và các quan niệm dân gian trong chọn số đẹp
  • Giới thiệu về Lạc Thư, cơ sở để phi tinh Huyền Không
  • Cách lập phi tinh bàn theo tiểu vận trong Huyền Không để ứng dụng và xem số đẹp
  • Dựa vào phi tinh bàn tiểu vận để xác định yếu tố Thiên Thời
  • Các quan niệm dân gian về số đẹp: tứ quý, taxi, lộc phát, tam hoa, tài phát, sảnh tiến, thất bát, tử, thất…
  • Cách tính tổng số nút của dãy số và cách luận
 • Phối quẻ dịch số từ số cần xem
  • Bát Quái và phân bố Bát Quái trên đồ hình Tiên Thiên, Hậu Thiên
  • Giới thiệu về Lục Thập Tứ Quái, ý nghĩa và cấu tạo Trùng Quái
  • Tìm quẻ Thượng và quẻ Hạ từ số cần xem
  • Phối Trùng Quái từ quẻ Thượng và quẻ Hạ
  • Đánh giá sơ bộ Trùng Quái
  • Cung cấp bảng tra Lục Thập Tứ Quái cho học viên
  • Tổng luận toàn bộ các yếu tố về việc xem số đẹp

Xem chi tiết khóa học tại đây.