Khóa học này dạy cách lập lá số tử vi cơ bản, bao gồm an 12 cung địa bàn, tìm cung mệnh và cung thân, cách an các chòm sao và các đại hạn, tiểu hạn, đồng thời dạy cách bình giải cơ bản.

 • Làm quen với Tử Vi Lý Số
  • Các khái niệm cơ bản: Âm dương, Thiên can, Địa chi, Ngũ hành
  • Các chu trình tính thời gian: Niên vận, Nguyệt vận, Nhật vận, Thời vận
  • Cách tính thiên can, địa chi, niên mệnh bằng bàn tay
  • Các thuộc tính tương hợp, tương hình, tương xung trong Thiên Can Địa Chi
  • Khái niệm về môn Tử Vi Lý Số, lịch sử phát triển của Tử Vi
  • Tìm hiểu 12 cung trên địa bàn, thế tam hợp của 12 cung
  • Tìm hiểu về Cục trong Tử Vi
  • Giới thiệu sơ bộ 108 sao trong Tử Vi
 • Lập lá số tử vi
  • Lập 12 cung địa bàn trên giấy
  • Xác định tuổi Âm Dương
  • Xác định niên mệnh
  • An hai cung Mệnh và Thân
  • An hai sao chủ Mệnh và chủ Thân
  • An 12 cung Tử Vi dựa theo cung Mệnh
  • Tìm Cục theo vị trí cung mệnh và Thiên Can tuổi
  • Thực hành
 • An sao
  • An 2 chòm sao chính: Tử Vi và Thiên Phủ
  • An các chòm sao còn lại: Tràng Sinh, Thái Tuế, Lộc Tồn, Bác Sỹ, Tứ Hóa, Phụ Bật, Xương Khúc, Đào Hồng, Hỏa Linh,…
  • Ghi các Đại Hạn, Tiểu Hạn, Niên Hạn
  • An các sao Lưu Hạn
 • Luận giải tổng quát lá số Tử Vi
  • Xem Mệnh và cung an Mệnh
  • Mối tương quan giữa Mệnh và Cục
  • Quan hệ giữa Mệnh (theo Nạp Âm hay Cửu Tinh) và Sao Chủ Mệnh
  • Quan hệ sinh khắc trong Tam Hợp (Mệnh Tài Quan) với Tam Hợp Địa Bàn
  • Quan hệ giữa cung an Mệnh và các Chính Tinh
  • Quan hệ sinh khắc giữa Cục và cung Thân
  • Đánh giá 14 Chính tinh và các Phụ tinh
  • Ngũ hành của các Chính tinh và Phụ tinh
  • Thế của các Chính tinh: Đắc địa và Hãm địa
  • Hướng dẫn luận giải 12 cung: Mệnh, Phụ Mẫu, Phúc Đức, Điền Trạch, Quan Lộc, Nô Bộc, Thiên Di, Tật Ách, Tài Bạch, Tử Tức, Phu Thê, Huynh Đệ

Xem chi tiết khóa học tại đây.