Khóa học này dạy cách lập lá số tứ trụ tử bình cơ bản, xác định nhật nguyên, lục thân, thập thần, cách tìm can ẩn tàng chi, 5 trạng thái sinh khắc, đồng thời dạy cách bình giải cơ bản.

 • Làm quen với Tứ Trụ Tử Bình
  • Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của môn Tứ Trụ Tử Bình
  • Các khái niệm cơ bản: Âm Dương, Ngũ Hành, Thiên Can, Địa Chi, Hà Đồ, Lạc Thư
  • Vòng Ngũ Hành tương sinh và tương khắc
  • Ngũ Hành của Thiên Can, và Địa Chi
  • Các chu trình tính thời gian: Tam nguyên cửu vận, Đại vận, Tiểu vận, Niên vận, Nguyệt vận, Nhật vận, Thời vận, vòng Lục Thập Hoa Giáp
  • Giới thiệu về 12 tiết khí trong năm
  • Cách tính Thiên Can, Địa Chi, Niên Mệnh bằng bàn tay trái
  • Cách tính Thiên Can, Địa Chi của tứ trụ Niên, Nguyệt, Nhận, Thời vận
  • Các thuộc tính tương hợp, tương hình, tương xung trong Thiên Can Địa Chi
 • Lập số dự đoán Tứ Trụ
  • Định can chi giờ ngày tháng năm sinh để lập Tứ Trụ
  • Xác định Nhật Nguyên trong Tứ Trụ
  • Lục Thân trong Tứ Trụ
  • Phân tích Thiên Can của Tứ Trụ ra Ngũ Hành
  • So sánh thuộc tính Ngũ Hành Sinh Khắc của Thiên Can Tứ Trụ, phân biệt sinh nhập, sinh xuất, tỵ hòa, khắc nhập, khắc xuất, 5 trạng thái sinh khắc của ngũ hành
 • Lập số dự đoán Tứ Trụ (tiếp)
  • Xác định Thập Thần ứng với các Thiên Can của Tứ Trụ: Kiêu Thần / Thiên Ấn, Chính Ấn, Thực Thần, Thương Quan, Ngang Vai / Tỷ Kiên, Kiếp Tài, Thiên Tài, Chính Tài, Thất Sát, Chính Quan
  • Nguyên lý Can Ẩn Tàng Chi, phân tích tìm Thiên Can trong Địa Chi của Tứ Trụ
  • Xác định Thập Thần ứng với các Thiên Can tàng ẩn Địa Chi của Tứ Trụ
  • Phân tích quan hệ vượng suy cường nhược của Nhật Nguyên với chi lệnh tháng
  • Ảnh hưởng khi Nhật Nguyên quá vượng suy cường nhược theo nguyên tắc của Ngũ Hành
 • Giải đoán lá số Tứ Trụ
  • Đại vận tức vận trình
  • Cách tính năm khởi Đại Vận 1
  • Thiên Can Địa Chi ứng với từng Đại Vận
  • Xác định Thập Thần ứng với từng Đại Vận dựa theo Thiên Can Đại Vận
  • Tìm Nguyên Cục Ngũ Hành theo Thiên Can Địa Chi của Tứ Trụ
  • Phân tích thành phần Ngũ Hành tìm hành vượng, hành suy
  • Luận giải sơ bộ lá số Tứ Trụ

Xem chi tiết khóa học tại đây.