Khóa học này dạy về danh tính học chuyên sâu, từ việc phân tích tên, tìm ngũ hành, bộ nét của từng chữ, dạy phân tích ngũ cách (thiên, địa, nhân, ngoại, tổng cách) và xem tốt xấu.

 • Làm quen với bộ môn Danh tính học
  • Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của bộ môn Danh tính học
  • Các khái niệm cơ bản: Âm Dương, Thiên Can, Địa Chi, Hà Đồ, Lạc Thư, Bát Quái, Lục Thập Tứ Quái
  • Ngũ Hành của Thiên Can và Địa Chi
  • Các chu trình tính thời gian: Tam nguyên cửu vận, Đại vận, Tiểu vận, Niên vận, Nguyệt vận, Nhật vận, Thời vận
  • Cách tính Thiên Can, Địa Chi, Niên Mệnh bằng bàn tay trái
 • Tìm hiểu về Tứ Trụ Mệnh
  • Khái niệm về Tứ Trụ mệnh
  • Cách tính Thiên Can, Địa Chi của tứ trụ Niên, Nguyệt, Nhật, Thời vận
  • Phân bố Can Chi trong Hà Đồ và Lạc Thư
  • Thuộc tính ngũ hành của Thiên Can, Địa Chi
  • Nguyên lý Can ẩn tàng Chi, phân tích Địa Chi ra Thiên Can
  • Tính Nguyên Cục Ngũ Hành
 • Tìm hiểu về số nét, ngũ hành của các bộ chữ và cách tính Ngũ Cách
  • Nguyên lý về tính ngũ hành theo cách phát âm chữ Hán
  • Giới thiệu về số nét của chữ trong tiếng Hán
  • Cung cấp bảng tra số nét và ngũ hành tương ứng của từng chữ
  • Phân tích quan hệ Ngũ Hành sinh khắc giữa tên và bản mệnh
  • Phân tích quan hệ Ngũ Hành sinh khắc giữa các chữ trong tên theo chiều phát triển
  • Cách tính Ngũ cách: Nhân cách, Địa cách, Thiên cách, Tổng cách, Ngoại cách
  • Số nét và ngũ hành của Ngũ cách
  • Đánh giá Ngũ cách tốt xấu theo 28 bộ nét
  • Phân tích ảnh hưởng của Ngũ cách lên Nhân cách (cách bản thể)
 • Phối quẻ dịch số từ số nét của họ tên
  • Bát Quái và phân bố Bát Quái trên đồ hình Tiên Thiên, Hậu Thiên
  • Giới thiệu về Lục Thập Tứ Quái, ý nghĩa và cấu tạo Trùng Quái
  • Tìm quẻ Thượng và quẻ Hạ từ số nét họ tên
  • Phối Trùng Quái từ quẻ Thượng và quẻ Hạ
  • Đánh giá sơ bộ Trùng Quái
  • Cung cấp bảng tra Lục Thập Tứ Quái cho học viên
  • Tổng luận toàn bộ các yếu tố về việc đặt tên

Xem chi tiết khóa học tại đây.