Chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục chương trình học phong thủy với khái niệm Bát Quái. Đây là bài học nằm trong sê-ri Học phong thủy dễ như ăn mì

 

Giới thiệu sê-ri “Học phong thủy dễ như ăn mì

Sê-ri các bài học phong thủy miễn phí, được giảng dạy theo cách đơn giản hóa những khái niệm phức tạp của phong thủy. Giúp bạn dễ dàng hiểu, nắm bắt và vận dụng phong thủy. Chỉ như ăn một bát mì vậy!

   

  Ở bài trước, chúng ta đang nói về sự tiến triển của sự vật hiện tượng theo thuyết phong thủy đông phương. Vật chất tiến hóa theo thứ tự:

  • Vô Cực
  • Thái Cực
  • Lưỡng Nghi
  • Tứ Tượng
  • Bát Quái

  Ở bài hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào khái niệm Bát Quái.

   

  Bát Quái là gì

  Bát là Tám. Quái là Quẻ. Bát Quái hiểu đơn giản là tám quẻ, bao gồm:

  • Khảm: nghĩa là nước
  • Cấn: là núi
  • Chấn: là sấm chớp
  • Tốn: là gió
  • Ly: là lửa
  • Khôn: là đất
  • Đoài: là đầm, vùng trũng
  • Càn: là trời

  Đây là tám quẻ tương ứng với tám hướng, lần lượt là:

  • Khảm: Bắc
  • Cấn: Đông Bắc
  • Chấn: Đông
  • Tốn: Đông Nam
  • Ly: Nam
  • Khôn: Tây Nam
  • Đoài: Tây
  • Càn: Tây Bắc

  Mỗi quẻ lại ứng với một hành trong ngũ hành:

  • Khảm: hành Thủy
  • Cấn: hành Thổ
  • Chấn: hành Mộc
  • Tốn: hành Mộc
  • Ly: hành Hỏa
  • Khôn: hành Thổ
  • Đoài: hành Kim
  • Càn: hành Kim

   

  Phân loại Bát Quái

  Có hai loại Bát Quái là: Tiên Thiên Bát Quái và Hậu Thiên Bát Quái.

  Tiên Thiên Bát Quái

  Tiên Thiên được Phục Hy Thánh Đế sáng lập, nó bao gồm các cặp quẻ đối nhau như:

  • Càn đối với Khôn (Trời đối với đất)
  • Khảm đối với Ly (Nước đối với lửa)
  • Chấn đối với Tốn (Sấm đối với gió)
  • Cấn đối với Đoài (Núi đồi đối với đầm lầy)

  Tiên Thiên Bát Quái

  Hậu Thiên Bát Quái

  Hậu Thiên do Văn Vương đời nhà Chu sáng lập. Nó sắp xếp trật tự quẻ theo thứ tự:

  • Khảm
  • Cấn
  • Chấn
  • Tốn
  • Ly
  • Khôn
  • Đoài
  • Càn

  Hậu Thiên Bát Quái

  Ứng dụng của Bát Quái

  Ứng dụng Bát Quái vào khoa Bát Trạch Minh Cảnh

  Đây là một trong những phái Phong Thủy khá cơ bản và hiện được sử dụng tương đối phổ biến ở Việt Nam. Nó cũng là chương trình chúng ta sẽ nghiên cứu đầu tiên, trong những bài tới đây.

  Bát Trạch Minh Cảnh sử dụng Hậu Thiên Bát Quái làm cơ sở, phân nhà ở ra 8 cung tốt xấu khác nhau, bao gồm 4 cung tốt và 4 cung xấu.

  Đồng thời cũng phân gia chủ (chủ nhà) vào một trong tám loại quái nói trên, VD như người sinh năm 1982 sẽ có quái mệnh là quẻ Ly. Cụ thể cách tính về nội dung này chúng ta sẽ học trong các bài tới.

  Tham khảo Khóa học chuyên về Bát Trạch Minh Cảnh tại đây.

   

  Ứng dụng Bát Quái trong chế tạo gương chấn giải

  Chúng ta thường nghe nói đến khái niệm “Gương Bát Quái”. Đây là loại gương dùng để chấn giải các điềm hung, hóa giải hướng xấu, hoặc thu hút sinh khí tốt lành. Bao gồm hai loại:

  • Gương Tiên Thiên BQ
  • Gương Hậu Thiên BQ

  Tùy theo mục đích mà chúng ta lựa chọn loại gương cho thích hợp. Cụ thể cách dùng gương sẽ được nói trong các bài học sắp tới.

   

  Trong các khoa đoán mệnh như Bát Tự Hà Lạc, Mai Hoa Dịch Số

  Đây là các khoa đoán giải số mệnh dựa trên 64 quẻ kép. Mỗi quẻ kép lại được tạo thành từ hai quẻ đơn. Mỗi quẻ đơn lại thuộc một trong tám quẻ nói trên.

  • Bát Tự Hà Lạc: để đoán giải số mệnh tổng quát cho con người, từ lúc sinh ra (Tiền vận) đến lúc qua đời (Hậu vận), tương tự như Tử Vi Lý Số.
  • Mai Hoa Dịch Số: sử dụng 64 quẻ để gieo đoán một điềm sẽ xảy ra trong tương lai gần

  Có thể tham khảo Khóa học Bát Tự Hà Lạc tại đây.

   

  Tổng kết

  Như vậy ta có chu trình phát triển ứng với các con số của số học:

  • Vô Cực: 0
  • Thái Cực: 1
  • Lưỡng Nghi: 2
  • Tứ Tượng: 4
  • Bát Quái: 8
  • Lục Thập Tứ Quái: 64

  Hàm nghĩa của chu trình này là sự vật hiện tượng luôn phát triển không ngừng. Mọi hiện tượng sự vật đều phát triển nên từ chu trình này. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về khái niệm đặc biệt quan trọng: Ngũ Hành.

  Thân chào các bạn,

  Hoàng Phong


  0 Bình luận

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *