Xem các khóa học phong thủy

Xem ngày chọn giờ theo phong tục Việt Nam

Lượt xem: 255 - Sửa
Chuyên mục: Bài viết, .Xem ngày tốt xấu

Từ xưa, trước khi làm việc nào đó như: Việc cưới xin, việc làm nhà cửa, việc vui mừng khai hạ, việc xuất hành đi xa, việc khai trương cửa hàng, cửa hiệu, việc gieo mạ cấy lúa, việc tế tự, việc thương biểu, việc nhập học, việc xuất quân, việc an táng… cũng thường hay xem ngày tốt xấu với mong muốn mọi việc được thuận buồm xuôi gió, tốt đẹp và tránh những điều xui rủi, không may mắn.

Có rất nhiều kinh nghiệm đúng đắn trong việc xem ngày tốt xấu như: Ngày nào có nhiều sao cát tinh như thiên đức, nguyệt đức, thiên ân, thiên hỷ… hoặc là ngày trực khai, trực kiến, trực bình, trực mãn thì là ngày tốt. Ngày nào có những sao hung tính như sao trùng tang, trùng phục, thiên hình, nguyệt phá thì là ngày xấu.

Kiêng nhất là ngày sát chủ, ngày thụ tử, việc gì cũng phải tránh. Mỗi tháng có ba ngày là ngày năm, mười bốn, hai mươi ba, gọi là ngày nguyệt kỵ, việc gì cũng nên kiêng và nhất là nên kiêng nhập phòng. Trong một năm lại có mười ba ngày gọi là ngày Dương công kỵ nhật, hết thảy việc gì cũng phải tránh những ngày ấy.

Những ngày ấy là:

  • Ngày 13 tháng giêng Ngày 11 tháng hai
  • Ngày 9 tháng ba Ngày 7 tháng tư
  • Ngày 5 tháng năm Ngày 3 tháng 6
  • Ngày 8, 29 tháng bảy Ngày 27 tháng tám
  • Ngày 25 tháng chín Ngày 23 tháng mười
  • Ngày 21 tháng một Ngày 19 tháng chạp

xem-ngay-tot-xau
Xem ngày tốt xấu

Hễ phạm phải ngày ấy thì việc gì cũng hư hỏng không thành.

Phàm việc lại cần kén ngày hợp mệnh, mà kiêng ngày tuổi.

Ngoại giả lại còn những ngày thập linh, ngày đức hợp là tốt, ngày thập ác đại bại, ngày tứ lỵ, ngày tứ tuyệt là xấu.

Nói qua mâý việc dân gian cần dùng nên kén nên kỵ.

Cưới xin nên tìm ngày thiên đức, nguyệt đức, kỵ ngày trực phá, trực nguy. Làm nhà nên tìm ngày thiên ân. Thiên hỷ, kỵ ngày thiên hoả, địa hoả và ngày kim lâu. Xuất hành nên tìm ngày lộc mã, hoàng đạo, kỵ ngày trức phá, trực bế. An táng nên tìm ngày thiên hỷ, thiên đức, kỵ ngày tử khí quan phù…

Còn như kén giờ thì việc gì lúc mới bắt đầu như lúc mới xuất hành, lúc mới ra ngõ đi cưới, lúc mới dựng nhà, lúc hạ huyệt… Thường đều kén lấy giờ hoàng đạo. Phép tính giờ hoàng đạo phải nhớ bốn câu thơ:

Dần, Thân gia Tý; Mão Dậu Dần

Thìn,Ttuất tầm Thìn: Tý Ngọ Thân

Tị, Hợi thiên cương tầm Ngọ vị

Sửu Mùi tòng Tuất định kỳ chân

Bên cạnh đó cũng cần phải nhớ hai câu:

Đạo viễn kỷ thời thông đạt

Lộ dao hà nhật hoàn trình.

Lúc đánh giờ trước hết phải biết ngày gì, rồi dùng hai câu thơ dưới mà bấm theo giờ ở bốn câu thơ trên. Hễ bấm mà gặp cung nào có chữ “đạo, viễn, thông, đạt, dao hoàn” thì giờ ấy là giờ hoàng đạo…

Xét phép chọn ngày, từ đời Đường, Ngu, Tam đại đã có. Song khi bấy giờ thì chỉ tuỳ việc mà chọn ngày: Nội sự dụng nhu, ngoại sự dụng cương. Nội sự là việc trong như việc tế tự cưới xin… thì dùng những ngày âm can là các ngày: ất, đinh, kỷ, tân, quý. Ngoại sự là việc ngoài như đánh dẹp, giao thiệp… thì dùng ngày dương can là các ngày: Giáp, bính, mậu, canh, nhâm.

 

 

Từ khóa bài viết: Bài viết, .Xem ngày tốt xấu

Các bài viết gần đây

Từ khóa trang: hoc phong thuy, day phong thuy, học phong thủy, dạy phong thủy