Học phong thủy online so với học trực tiếp

Học từ xa (hay học online) là một trong những ưu điểm nổi trội của chúng tôi. Bên cạnh hình thức học trực tiếp truyền thống, hình thức này giúp nhiều học viên không có cơ hội hay thời gian tham gia lớp vẫn có thể học được dễ dàng.

Dưới đây là minh họa sự khác nhau giữa hai hình thức:

Hình thức học

Học phong thủy trực tiếp

Học viên tham gia học tập trung cùng lớp tại địa điểm học

Học phong thủy online

Học viên nhận tài khoản truy cập vào hệ thống học từ xa

Số buổi học

Học phong thủy trực tiếp

Bao gồm 04 buổi học, mỗi buổi khoảng 2h

Học phong thủy online

Bao gồm 04 clip quay lại trực tiếp thầy dạy trên bảng trắng

Hỗ trợ học viên trọn đời?

Chất lượng dạy (cẩn thận, chậm rãi)

Lưu trữ và xem lại?

Học bất kỳ khi nào?

Học bất kỳ ở đâu?

Có thể tạm dừng giữa chừng?

Chi phí học rẻ hơn?

Hình thức học phong thủy online (từ xa) được rất nhiều người lựa chọn và là hình thức đào tạo chủ yếu của chúng tôi