Ý nghĩa 24 chòm sao Phúc Đức

Từ đây, quý khán giả có thể hiểu được hơn về ý nghĩa sâu xa của các chòm sao Phúc Đức trong Phong Thủy và vận dụng chúng vào thực tế

 Tự ái

Tai họa chiến tranh, kiện tụng, con trai thì bỏ xứ, con gái tai nạn lúc sinh nở

 Vượng trang

Cao quý, tiền bạc của quí đến nhà, nhân khẩu, điền sản gia tăng

 Hưng phước

Sống thọ, ít tai nạn, may mắn

 Pháp trường

Đại họa, nhiều bi thương, lưu đày biệt xứ

 Điên cuồng

Sinh ly tử biệt, dâm loạn điên cuồng, chơi bời trác tác, gia đạo chia lìa

 Khẩu thiệt

Vợ chồng, anh em bất hòa, con cái bất hiếu

 Vượng tâm

Gia đạo an lạc

 Tấn điền

Phước lớn, tài vật, ruộng vườn nhà cửa súc tích

 Khốc khấp

Người trong nhà chết non, phá hại tiền tà

 Cô quả

Trong nhà có quả phụ, người đi xa xứ

 Vinh phú

Gia đình không có tai họa, phú quý vinh hiển

 Thiếu vong

Con cái chết non, hoặc chơi bời, phá gia

 Xương dâm

Dâm dục, đắm say tửu sắc

 Thân hôn

Gia đạo hiền lương, tiền bạc, châu báu lâu dài

 Hoan lạc

Tấn tài, lợi cho người nữ, điền sản, súc vật hưng vượng, phát phúc

 Tuyệt bại

Cha con mỗi người một xứ, phá hại gia tài, tai nạn với nước, lửa

 Vượng tài

Phú quý, phát đạt

 Phúc đức

Sinh con quí tử, thăng quan tiến chức, sản nghiệp tấn tới

 Ôn hoàng

Bệnh dịch, nữ sinh nở khó toàn

 Tấn tài

Của cải gia tăng, làm gì cũng thành công

 Trường bệnh

Bệnh tật liên miên, tù tội lao khổ

 Tố tụng

Rước lấy tai ương, bị người phá hại gia đạo tranh giành, lòng không yên ổn

 Quan tước

Quyền cao chức trọng, nhà cửa vượng phát

 Quan quý

Gia chủ vang danh, tài vật nhiều, sinh quý tử

Facebook Comments

Posted by khanhlinh

Trả lời