Xem phong thủy: Vượng môn ở nơi đất cao

Vượng môn ở nơi đất cao

Vượng môn ở nơi đất cao

Vượng môn ở nơi đất cao

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Nếu bên ngoài cửa vượng môn của dương trạch có nước vốn là đại cát. Song nếu nền cửa lại cao hơn nên nhà thì tuy cửa chính có vượng thủy, song cũng không thể thu nạp. Bởi vậy, không thể kết luận là cát. Nếu nền cửa cao hơn minh đường trong cửa chính, cũng không thể luận là cát. Nếu đường đi bên ngoài cửa cũng cao thì cần suy luận theo từng trường hợp cụ thể.

Tại thành phố hiện đại hoặc vùng nông thôn. Có thể là do hút nước ngầm, khiến địa tầng lõm xuống. Cũng có thể là do tu sửa nâng cao đường đi nên khiến đường đi ở bên ngoài cửa cao hơn nền nhà. Do đó, đã ngăn cản vượng khí vào nhà, dẫn tới tình trạng “dương trạch nạp khí không đủ”. Nên không thể coi là nhà cát.

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời