Xem phong thủy: Ninh ba phủ cơ, quý đinh kiêm sửu mùi, vận 8 xây dựng

Ninh ba phủ cơ, quý đinh kiêm sửu mùi, vận 8 xây dựng

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp hay nhất tại đây!

Điều đặc biệt của trường hợp này đó chính là nhà của quan – Ninh ba phủ cơ. Tính chất vượng suy họa phúc của phủ quan không phải ảnh hưởng đến một nhà như nhà riêng mà nó ảnh hưởng đến sự thịnh suy của một vùng, tính chất vượng suy của nó liên quan đến cách quản lý của địa phương. Nói chung, phủ quan thường được xây dựng kiên cố. Khi xây phải phù hợp với Thiên tâm thiên vận, sao của hướng phải sinh vượng.

Ninh ba phủ cơ, quý đinh kiêm sửu mùi, vận 8 xây dựng

Ninh ba phủ cơ, quý đinh kiêm sửu mùi, vận 8 xây dựng

Trường hợp này là vận 8 thế quẻ, sao thoái khí của hướng tới hướng, vượng tinh của hướng nhập cung Cấn. Là thế “quý bất đương quyền”. Nhà  vừa xây đã có sao suy khí, đó là điều kiêng kỵ nhất trong Phong thủy nhà ở. Phương Khôn có hai 5 cùng cung với Nhất Bạch. Nhất Bạch là Thủy tặc, Liêm Trinh thuộc Hỏa. Phương Đoài 1 6 cùng cung, 1 là thủy tặc, 6 là binh đao, Cửu Ly thuộc Hỏa, nên suy đoán cướp biển vào thành từ cửa phía Tây phóng đốt thành. Các cung vị khác tương tự là phong hỏa gặp nhau nên thành cách cục “binh hỏa đầy thành”. Phủ đệ Ninh Ba được xây dựng như vậy, có thể nói là nguy hiểm vô cùng.

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy miễn phí tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời