Xem phong thủy: Nhà Tý Ngọ Kiêm Nhâm Bính, vận 6 xây dựng

Nhà Tý Ngọ Kiêm Nhâm Bính, vận 6 xây dựng

Nhà Tý Ngọ Kiêm Nhâm Bính, vận 6 xây dựng

Nhà Tý Ngọ Kiêm Nhâm Bính, vận 6 xây dựng

Sơn tinh, hướng tinh của hướng đều là 6, 6 là Càn. Nên là 2 Càn tới hướng. Càn là điểm đầu của dương, nhà này tọa Tý hướng Ngọ, là Khảm trạch. Khảm là Thủy, Càn là Kim, Kim sinh Thủy. Nên dương 6 là sinh khí của Khảm trạch. Cổng phụ mở tại phương Chấn, đi vào nhà tại phương Tốn, do hướng tinh của cung Tốn là Nhị Hắc khắc Khảm Thủy, nên là nạn thần của Khảm trạch. Vả lại cung Tốn còn có Nhất Bạch, Nhất Bạch là Khôi tinh, nên về nhà chủ về sinh ra người có học, nhưng khi chuẩn bị công thành danh toại lại mắc bệnh mà chết yểu. Cửa nhà này nên mở tại ba phương Ly Cấn Đoài, tạo thành quẻ Tam ban 6 7 8 hoặc cũng có thể tạo thành quẻ Phụ mẫu Tam ban.

Ngoài ra, trong “Trạch đoán” còn nhắc tới quy tắc lập táo (đặt bếp). Khi đặt bếp phải dựa vào hướng tinh của cung đối diện với cung đặt bếp để suy đoán. Thích hợp nhất là tọa Mộc hướng Thổ. Hoặc tọa Thổ hướng Mộc. Nên chọn tọa, hướng tại hướng tinh là cung Tam Bích, Tứ Lục, Bát Bạch, Nhất Bạch. Không nên chọn tọa, hướng tại hướng tinh là cung Nhị Hắc, Ngũ Hoàng, nếu không thì chủ bệnh tật. Không nên chọn tọa, hướng tại hướng tinh là cung Lục Bạch, Thất Xích. Nếu không thì chủ gia đình không hòa thuận, người trong nhà mắc bệnh phổi, ung thư máu. Không nên chọn hướng, tọa tại hướng tinh là cung Cửu Tử, vì Hỏa khí quá vượng, nếu bắt buộc phải chọn thì chỉ nên chọn hướng Nhất Bạch.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời