Xem phong thủy: Nhà sơn Tý hướng Ngọ, vận 6 xây dựng

Nhà sơn Tý hướng ngọ, vận 6 xây dựng

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy nhà ở tại đây!

Nhà sơn Tý hướng ngọ, vận 6 xây dựng

Nhà sơn Tý hướng ngọ, vận 6 xây dựng

Trường hợp này là cách cục Song tinh tới hướng, lợi tài chứ không lợi đinh. Nhưng do hình thế địa lý không phù hợp nên thành cục bại cả đinh lẫn tài.

Vượng tinh của hướng tới hướng, nhưng phương Ly lại có nhà cao hơn, phạm thượng sơn, chủ hao tài. Mà phương Ly lại có góc nhà chĩa vào, 6 là Càn, là trưởng nam, nên không có lợi cho con trưởng. Mặt khác, Khảm nhập Trung cung, Khảm là trung nam, nên con thứ cai quản gia đình.

Về hướng lại có nhà chiếu vào, nhọn là Hỏa, khắc Lục Bạch Kim. Lục Bạch quan tinh. Do vậy, chủ kiện tụng chốn quan trường. Cho nên suy đoán nhiều lần bị quan phủ âm mưu hãm hại.

Bếp đặt tại phương chấn

Bếp đun trong nhà nên căn cứ vào hướng tinh của cung đối diện với bếp để suy đoán, kiểu nhà này nên đặt bếp tại phương Chấn hoặc Đoài.

Song tinh đảo hướng

Đây là Khảm trạch, vượng tinh của sơn và vượng tinh của hướng đều tại cung Ly, là cách cục Song tinh đảo hướng.

Người đi học chết yểu

Cung Tốn lại có Nhất Bạch khởi tinh, gặp Nạn thần, chủ người đi học khi công danh chưa thành đã chết yểu.

Mở cổng phụ tại phương Chấn

Cổng phụ mở tại phương Chấn, vào nhà phương Tốrn, Nhị Hắc của cung Tốn khắc Khảm Thủy, là nạn thần của Khảm trạch.

Tham khảo khóa học học phong thủy sơ cấp tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời