Xác định tài vị của mỗi cá nhân

Tài vị của mỗi cá nhân chính là chỉ tài vị trong phòng riêng hoặc phòng làm việc của mỗi người. Xác định tài vị của mỗi cá nhân chính là tiền đề để tăng vượng tài vận của mỗi người.

Xác định tài vị của mỗi cá nhân

Xác định tài vị của mỗi cá nhân

Phương pháp xác định tài vị của mỗi cá nhân

Thông thường, việc này cũng giống phương pháp xác định tài vị của ngôi nhà.

Lấy ngôi nhà sơn Tý, hướng Ngọ vận 7 làm ví dụ. Từ phi tinh bàn của ngôi nhà này, ta thấy rằng: Cung Không chính là vị trí sao 8 thứ vượng. Tổ hợp phi tinh trong trường hợp này là 6-8. Lại do Bát bạch là Thổ, Lục bạch là Kim. Giữa chúng có mối quan hệ tương sinh. Vì vậy, đó chính là tài vị của ngôi nhà. Tuy nhiên, xét theo Bát trạch thì cung Khôn lại là bị trí Tuyệt mệnh. Từ đó, có thể thấy rằng, sức mạnh của tài vị này không mạnh.

Cung Ly là vị trí của sao 8 thứ vượng trên sơn bàn. Tổ hợp phi tinh này là 8-6. Bát bạch là Thổ, Lục bạch là Kim. Mối quan hệ giữa chúng là tương sinh. Xét theo Bát trạch thì cung Ly là vị trí của cát vị Diên niên. Từ đó, có thể thấy rằng, sức mạnh của tài vị này sẽ rất mạnh mẽ.

Tuy nhiên, cũng cần giải thích rằng: Xét từ góc độ bố cục của tài vị thì sơn bàn và hướng bàn là không giống nhau. Nhìn chung, Thủy của tài vị trong hướng bàn chính là biểu tượng tượng trưng cho tài phú. Nhưng nếu tài vị của sơn bàn là Thủy lại tạo nên ảnh hưởng bất lợi với sức khỏe của người trong gia đình.

Tài vị của ngôi nhà này nằm ở cung Ly hướng nam và cung Khôn hướng tây nam. Điều đó cũng có nghĩa là, tài vị của mỗi gian phòng trong ngôi nhà này cũng chính là hai phương vị đó.

Tham khảo thêm bài viết 6 lưu ý cấm kỵ đối với tài vị tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời