Xác định tài vị của mỗi cá nhân (2)

Tài vị của mỗi cá nhân chính là chỉ tài vị trong phòng riêng hoặc phòng làm việc của mỗi người. Xác định tài vị của mỗi cá nhân chính là tiền đề để tăng vượng tài vận của mỗi người.

Xác định tài vị của mỗi cá nhân

Xác định tài vị của mỗi cá nhân

Phân tích mệnh cục

Sau khi đã xác định được tài vị của mỗi cá nhân. Tiếp theo, chúng ta cần tiến hành phân tích đối với mệnh cục của cá nhân đó. Làm như vậy để phán đoán xem tài vị vừa xác định được có phải là tài vị thực sự của người này hay không.

Trong phong thủy có một câu nói rằng: “Một quái quản ba sơn”. Tức là:

  • Tài vị thuộc cung Ly sẽ quản ba sơn. Là sơn Bính, sơn Ngọ và sơn Đinh
  • Tài vị thuộc cung Khôn sẽ quản ba sơn. Là sơn Mùi, sơn Khôn và sơn Thân

Trong hai tài vị này có hai Thiên can và ba Địa chi. Nếu tài tinh và dụng thần trong mệnh cục của chủ nhân ngôi nhà cũng chính là những can chi đó thì tài vị đã xác định được cũng chính là tài vị thực của người nay. Nếu chủ nhân ngôi nhà là người cao lớn, khỏe mạnh. Có thể thắng được tài tinh, lại có thể tương phối với mệnh cục. Thì đây chính là một cách cục cát lợi.

Ngược lại, nếu tài tinh hoặc dụng thần trong mệnh cục của chủ nhân ngôi nhà không phải là can chi trong 24 sơn thì tài vị đã xác định được sẽ được gọi là tài vị giả. Khi so sánh với tài vị thật, sức mạnh của tài vị giả rõ ràng kém hơn hẳn. Tuy nhiên, nếu khéo léo bài trí theo bố cục đó, cũng có thể giúp cho sức mạnh của tài tinh được tăng cường. Từ đó giúp cho tài vận của cá nhân hưng vượng.

Tham khảo thêm bài viết Cách xác định tài vị trong nhà ở tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời