Vượng sơn vượng hướng: Cách cục tốt nhất trong Phong Thủy Huyền Không

Vượng sơn vượng hướng còn gọi là đáo sơn đáo hướng. “Đáo sơn” tức chỉ vượng tinh đương lệnh của Sơn bàn bay tới tọa sơn. “Đáo hướng” tức chỉ vượng tinh đương lệnh của Hướng bàn bay tới hướng. Đó cũng chính là cách cục chủ về vượng cả đinh lẫn tài trong Phong thủy Huyền Không.

Định hướng về vượng sơn vượng hướng

Định hướng về vượng sơn vượng hướng

Định hướng về vượng sơn vượng hướng

Tham khảo xem phong thủy hướng nhà miễn phí tại đây!

Vượng sơn vượng hướng còn gọi là đáo sơn đáo hướng. Tức vượng tinh đương lệnh của Sơn bàn bay tới tọa sơn gọi là ” đáo sơn”. Vượng tinh đương lệnh của Hướng bàn bay tới hướng gọi là “đáo hướng”. Nếu hình cục phù hợp thì “đáo sơn” phía sau có núi, “đáo hướng” phía trước có nước. Đó là cách cục chủ về vượng cả đinh lẫn tài.

Cách cục vượng sơn vượng hướng phải kết hợp với địa thế lưng tựa vào núi mặt hướng về nước mới thành cát cục vượng cả đinh lẫn tài. Phía sau có ngọn núi hùng vĩ, phía trước có dòng sông uốn khúc bao quanh, hoặc có ao hồ sông ngòi. Cục thế này phải chú trọng lai long coi “nhọn”, “tròn” và “vuông” là ba cát tinh. Tọa hướng của ngôi nhà không được phạm xuất quẻ, cũng không được sai thác (Ngũ hành lẫn lộn). Nếu phù hợp với cục thế thì được hưởng phúc thọ bền lâu. Chủ nhà là bậc chính nhân quân tử, tài vận vượng, nhân khẩu đông đúc, phú quý song toàn, sống lâu trăm tuổi. Nếu lập hướng là sơn âm hoặc hướng âm, mà sao nhập Trung cung lại bay ngược thì chắc chắn đó là cách cục Vượng sơn vượng hướng.

Bốn mươi tám cục

Định hướng về vượng sơn vượng hướng-1

Định hướng về vượng sơn vượng hướng-1

Thế nào là 48 cục? Xưa nay các nhà Phong thủy thường hiểu sai về 48 cục. Thực ra, 48 cục là chỉ từ vận 2 đến vận 8 có tất cả 48 cục Vượng sơn vượng hướng, còn vận 1 và vận 9 không có. Trong đó, vận 2, 3, 4, 6, 7 và 8 mỗi  vận có 6 cục, vận 5 có 12 cục. Tất cả là 48 cục.

Vận 2, 8

Tên sơn hướng:

 • Sơn Càn hướng Tốn
 • Sơn Tốn hướng Càn
 • Sơn Tỵ hướng Hợi
 • Sơn Hợi hướng Tỵ
 • Sơn Sửu hướng Mùi
 • Sơn Mùi hướng Sửu

Vận 3, 7

Tên sơn hướng

 • Sơn Cấn hướng Khôn
 • Sơn Khôn hướng Cấn
 • Sơn Dần hướng Thân
 • Sơn Thân hướng Dần
 • Sơn Giáp hướng Canh
 • Sơn Canh hướng Giáp

Vận 5

Tên sơn hướng

 • Sơn Tý hướng Ngọ
 • Sơn Mão hướng Dậu
 • Sơn Ất hướng Tân
 • Sơn Đinh hướng Quý
 • Sơn Thìn hướng Tuất
 • Sơn Sửu hướng Mùi

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời