Vị trí của tứ tượng trong phong thủy học

Trong phong thủy học, tứ tượng gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ được sử dụng để xác định vị trí, phụ trợ phán đoán hung cát, có ứng dụng khá nhiều trong đời sống. Vậy hãy cùng tìm hiểu vai trò quan trọng của tứ tượng trong phong thủy nhé.

Vị trí của tứ tượng trong phong thủy học

Vị trí của tứ tượng trong phong thủy học

Trong “Tiên thiên bát quái kì đồ” của Chu Dịch có xác định tứ tượng trong phong thủy. Quẻ Càn đại biểu cho trời. Trời ở trên cho nên dựa theo định vị trời đất tiêu chuẩn thì Càn quẻ ở mặt trên, đại biểu cho trời. Khôn quẻ ở phía dưới, đại biểu cho đất.

Trong “Hậu thiên bát quái kì đồ” của Chu Dịch lại cho rằng mặt trên giống quẻ Ly. Quẻ Ly đại biểu cho thái dương. Thái dương cao cao trên bầu trời, chỉ có thể ngước lên mới nhìn thấy. Quẻ Ly thuộc Hỏa, đại diện cho phái Nam. Phía dưới là quẻ Khảm, quẻ Khảm thuộc Thủy, đại diện cho phương Bắc.

Dựa vào nguyên lý dịch học tuần hoàn khi xác định phương vị, theo tiêu chuẩn thượng Nam hạ Bắc. Nếu lấy mặt trên là hướng Nam, phía dưới là hướng Bắc thì có thể suy ra như sau: bên trái là hướng Đông, xưng tả Thanh Long; bên phải là hướng Tây, xưng hữu Bạch Hổ. Nói cách khác, người xưa phân biệt phương hướng chính là thượng Nam, hạ Bắc, tả Đông, hữu Tây chứ không giống như bản đồ hiện đại xác định phương hướng là thượng Bắc, hạ Nam, tả Tây, hữu Đông. Nếu dựa theo cách xác định phương vị hiện đại thì tứ tượng trong phong thủy phải là tả Bạch Hổ, hữu Thanh Long.

Tham khảo thêm bài viết Vị trí của tứ tượng trong phong thủy học (2) tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời