Ứng dụng linh thần và chính thần

Chính thần và Linh thần là thần vị được hình thành bởi phép nhị phân trong phong thủy học. Phương vị khí đương vượng trong nguyên vận là Chính thần. Vị trí đối diện là Linh thần. Sử dụng đúng Linh thần và Chính thần sẽ khiến cho gia trạch có được đại phúc. Vậy làm thế nào để ứng dụng linh thần và chính thần đúng cách?

Ứng dụng linh thần và chính thần

Ứng dụng linh thần và chính thần

Trong vận Nhất bạch, Cửu tử là Linh thần, là Sinh khí của nguyên vận, có thể yên tâm sử dụng.

Trong vận Nhị hắc, Bát bạch là Linh thần, là sao phụ trợ trong tam nguyên, có thể dùng để bổ cứu.

Trong vận Tam bích, Thất xích là Linh thần. Tam bích thuộc Mộc, Thất xích thuộc Kim, Kim đến khắc Mộc. Tuy là Linh thần của vận 3, nhưng lại không thể sử dụng.

Trong vận Tứ lục, Lục bạch là Linh thần. Mà Tứ, Ngũ, Lục thuộc quẻ Tam ban liên châu, Lục bạch là 1 trong 3 cát tinh, có thể sử dụng để bổ cứu.

Trong vận Ngũ hoàng, Nhị hắc và Bát bạch, Thổ khí trùng trùng, tự nhiên có thể suy đoán là Linh thần. Tuy nhiên nguyên vận tương đối xa nên không có tác dụng.

Trong vận Lục bạch, Tứ lục tuy thuộc quẻ Tam ban, nhưng khá gần với tính hung nên cũng không thể sử dụng.

Trong vận Thất xích, Tam bích là Linh thần, nhưng do thuộc tử khí nên tuyệt đối không thể sử dụng.

Trong vận Bát bạch, Nhị hắc là Linh thần. Tam bích của vận 7 cũng chỉ là giảm bớt chút ít, nên cũng không thể sử dụng.

Trong vận Cửu tử, Nhất bạch là Linh thần, cũng là Sinh khí của vận 9, cần phải coi trọng.

Tham khảo thêm bài viết Các vị thần trấn trạch trong phong thủy nhà ở tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời