Ứng dụng linh thần và chính thần (2)

Chính thần và Linh thần là thần vị được hình thành bởi phép nhị phân trong phong thủy học. Phương vị khí đương vượng trong nguyên vận là Chính thần. Vị trí đối diện là Linh thần. Sử dụng đúng Linh thần và Chính thần sẽ khiến cho gia trạch có được đại phúc. Vậy làm thế nào để ứng dụng linh thần và chính thần đúng cách?

Ứng dụng linh thần và chính thần

Ứng dụng linh thần và chính thần

 

Huyền không phong thủy học vận dụng phép nhị phân để chia thành Chính thần và Linh thần. Do Chính thần và Linh thần là Âm Dương sóng đôi nên gọi là Âm Dương linh chính. Chính thần là Dương, Linh thần là Âm. Âm Dương đối lập, một sinh một thành.

Cung vị của Linh thần thủy hợp với số của nguyên vận thành số 10. Đó là Chính cát linh thần. Ví dụ, Cửu tử của vận Nhất bạch là Linh thần, lại là Sinh khí của nguyên vận, hợp lại là 10. Đó chính là Chính cát linh thần.

Những cung vị của thủy hợp với nguyên vận mà sinh thành thì là Thôi cát chiếu thần. Nếu 2 cung số hợp lại thì là Linh thần chiếu thần. Vì vậy, vận của Nhất, Nhị, Tam, Tứ phải thu thủy của Cửu, Bát, Thất, Lục, là Chính cát linh thần. Thủy của Cửu, Bát, Thất, Lục là Thôi cát chiếu thần.

Trạch vận cục trong Huyền không coi sao đương lệnh nhập sơn, nhập hướng là tốt nhất. Nếu tổng của cung và số là 10, lại gặp Chính thần và Linh thần, tức Linh thần thập thủy, phát phúc rất nhanh.

Điểm đáng chú ý trong cách cục Linh chính thôi chiếu là ở việc vận dụng về “thu sơn xuất sát quyết”. Nếu Long thần trong Thủy có thể phối hợp với Linh thần thì tại phương vị Linh thần sẽ có 3 nơi tụ nước. Đó là thủy khẩu, ao, hồ chứa nước. Nếu Tam nguyên cửu vận trạch cục có thể phối hợp với môi trường của thủy thì có thể được trạch cục tọa sơn lập hướng Chân linh thủy, sẽ trở thành nhà đại phúc.

Tham khảo thêm bài viết Ứng dụng linh thần và chính thần tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời