Tương quan giữa sơn và hướng trong phong thủy nhà ở

Sự tương quan giữa sơn tinh với hướng tinh kết hợp với hoàn cảnh Loan đầu xung quanh có liên quan tới mọi vấn đề cát, hung, họa, phúc của một căn nhà. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về sự tương quan giữa sơn và hướng trong phong thủy nhé.

Tương quan giữa sơn và hướng trong phong thủy nhà ở

Tương quan giữa sơn và hướng trong phong thủy nhà ở

 

Khi xét đến sự tương quan giữa sơn tinh và hướng tinh tại mỗi khu vực thì có 4 trường hợp sau:

  • Sơn tinh là sinh, vượng khí. Hướng tinh là suy, tử khí
  • Hướng tinh là sinh, vượng khí. Sơn tinh là suy, tử khí
  • Sơn tinh và hướng tinh đều là sinh, vượng khí
  • Sơn tinh và hướng tinh đều là suy, tử khí

Nếu phối hợp 4 trường hợp tương quan giữa sơn tinh và hướng tinh trên với địa hình Loan đầu bên ngoài sẽ có:

Nếu trong một khu vực có sơn tinh là sinh, vượng khí, còn hướng tinh là suy, tử khí, mà khu vực đó lại có núi hay nhà cao, cây cao,… Tức là khí sinh, vượng của sơn tinh đã “đắc cách”. Vì đóng tại chỗ có cao sơn, thực địa. Trong trường hợp này, khí sinh, vượng của sơn tinh làm chủ khu vực đó. Còn hướng tinh tại đây vừa là khí suy, tử, vừa bị “thất cách” (vì còn gặp núi chứ không gặp nước) nên mất hết hiệu lực. Do đó hoàn toàn bị sơn tinh nơi này chi phối.

Vì sơn tinh “đắc cách” của những nơi này làm mất hết tác dụng xấu của hướng tinh tại đây, nên được gọi là “Sơn chế ngự Thủy”. Đây chính là trường hợp sơn tinh “hóa sát” (tức là làm mất hết sát khí) của hướng tinh. Và thường được gọi tắt là “xuất sát”.

Tham khảo thêm bài viết Tương quan giữa sơn và hướng trong phong thủy nhà ở (2) tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời