Trình tự trong khởi tinh bàn kiêm hướng: Quan trọng là tìm được sao thay thế

Khởi tinh bàn kiêm hướng giống với bố trí phi tinh, cũng phân thành các bước sắp sếp thiên bàn, sắp sếp thiên bàn và sắp sếp hướng bàn. Trước hết, phải tìm ra sao cần thay thế (thế tinh) để có đưa sao thay thế nhập trung cung. Sau đó, tiến hành sắp xếp phi tinh.

Sắp xếp thiên bàn

Trình tự trong khởi tinh bàn kiêm hướng

Trình tự trong khởi tinh bàn kiêm hướng

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp hay nhất tại đây tại đây!

Lấy ví dụ cụ thể là sơn Tý hướng Ngọ kiêm Nhâm Bính thuộc vận 8. Bước đầu tiên là sắp xếp thiên bàn, đưa Bát Bạch nhập trung cung, sắp xếp tuần tự. Lần lượt là Cửu Tử tới Càn, Nhất Bạch tới Đoài, Nhị Hắc tới Cấn, Tam Bích tới Ly, Tứ Lục tới Khảm, Ngũ Hoàng tới Khôn, Lục Bạch tới Chấn, Thất Xích tới Tốn.

Sắp sếp sơn bàn

Từ thiên bàn có thể thấy, sơn tinh ở Trung cung là  Tứ Lục, lúc này không thể lấy Tứ Lục nhập trung cung. Là Tứ Lục. Lúc này, không thể lấy Tứ Lục nhập trung cung. Cần phối hợp 24 sơn với Cửu tinh để xem lấy sao nào thay thế sao Tứ Lục. Tứ tương ứng với cung Đoài, Sơn Tý hướng Ngọ là Thiên nguyên long. Thiên nguyên long của cung Tốn là Tốn. Bởi vậy, không dùng Tứ Lục mà dùng Lục Bạch nhập trung cung. Lại do Tốn thuộc dương. Bởi vậy, sắp sếp theo chiều thuận. Trình tự sắp xếp phi tinh như sau: Thất Xích tới Càn, Bát Bạch tới Đoài, Cửu Tử tới Cấn, Nhất Bạch tới Ly, Nhị Hắc tới Khảm, Tam Bích tới Khôn, Tứ Lục tới Chấn, Ngũ Hoàng tới Tốn.

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy nhà giá rẻ tại đây!

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời