Trạch vận và nhân vận

Ngoài sự nỗ lực của bản thân thì môi trường nhà ở cũng có ảnh hưởng nhất định đối với vận mệnh của con người. Bởi vậy từ xưa đến nay, con người thường lựa chọn môi trường sống có sông núi đẹp, trạch vận hưng vượng. Để có thể khiến vận mệnh của bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu về trạch vận và nhân vận trong phong thủy học.

Trạch vận và nhân vận

Trạch vận và nhân vận

Con người có nhân vận. Nhà ở có trạch vận. Trạch vận chính là chỉ vận trình của dương trạch. Trạch vận có ảnh hưởng rất lớn đối với vận mệnh của người sống trong ngôi nhà đó.

Nếu một ngôi nhà có trạch vận hưng vượng thì người sống trong nhà sẽ thuận lợi trong mọi chuyện, vượng đinh vượng tài. Ngược lại, nếu trạch vận suy bại thì người sống trong nhà sẽ bất lợi trong mọi chuyện, nhân đinh không vượng.

Hưng vượng suy bại của trạch vận có liên qua tới hai nhân tố:

  • địa vận nơi sinh sống
  • môi trường xung quanh và tọa hướng của ngôi nhà

Tọa hướng của ngôi nhà phải suy xét kỹ khi xây nhà lập hướng. Nếu tọa hướng tốt thì trạch vận sẽ hưng vượng. Ngược lại sẽ rất xấu. Khi lập hướng cho nhà, ngoài suy xét tới phương vị tọa độ, còn cần kết hợp với hoàn cảnh thực tế xung quanh. Ngoài ra, còn cần xem xét tới nhân tố nguyên vận. Chỉ khi nhà ở được xây dựng trong địa vận, lại lập hướng tại nguyên vận hiện tại mới là nhà  cát. Có vậy trạch vận mới hưng vượng.

Tham khảo thêm bài viết Các vị thần trấn trạch trong phong thủy nhà ở tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời