Trạch vận sát tinh: Bàn về các loại sát tinh của nhà ở

Sát tinh trong Trạch vận chính là biểu hiện của cảm ứng trường “khí” do Huyền không phi tinh vận hành mà tạo thành, là nội dung quan trọng trong Huyền không khi nghiên cứu về trạch vận và hướng cát tránh hung.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Trạch vận sát tinh

Trạch vận sát tinh: Bàn về các loại sát tinh của nhà ở

Trạch vận sát tinh: Bàn về các loại sát tinh của nhà ở

Huyền không phi tinh là một môn học vấn chuyên luận bàn về trạch vận. Căn cứ vào sự thay đổi khôn lường của vũ trụ. Học thuyết âm dương, Ngũ hành sinh khắc là cơ sở hình thành vạn vật, trạng thái động tĩnh, vận hành của chúng. Và thực chất bên trong của vật chất chính là sự tồn tại của cảm ứng “khí”. Vạn vật là biểu hiện của sự thay đổi biến hóa của “khí”.

Huyền không vận dụng nguyên lý của “khí” vào nhà ở và các hoạt động của con người. Đó là một môn học vấn có kết cấu chặt chẽ và có giá trị thực dụng. Khi luận bàn về cát hung của trạch vận, ngoài mặt cát lợi. Huyền không học còn bàn về mặt hung, mà mặt hung ở đây chính là hiệu ứng của các loại “sát khí”. “Sát khí là một thuật ngữ Phong thủy, tượng trưng cho sự không may mắn. Khi bàn về trạch vận, tâm lý của con người thường chú ý đến hung chứ không chú ý đến cát. Sát khí trong Phong thủy có ảnh hưởng tiêu cực nhất định đối với nhà ở, cuộc sống, công việc và các hoạt động khác của con người. Nó có thể ảnh hưởng đến sự bình an của gia trạch và sự hưng suy của gia đạo.

Tam sát

Trong phong thủy học, khi nói đến sát khí của trạch vận đều coi “Tam sát” là trọng điểm. Khi xây nhà người  ta đều không giám phạm Tam sát. Tam sát ở đây có thể là Tam sát phương vị, hay cũng thể là Tam sát về thời gian.

Có 4 trường hợp Tam sát ảnh hưởng đến trạch vận.

  • Thứ nhất là xảy ra tai nạn bất ngờ, như tai nạn xe cộ.
  • Thứ hai là phá tài, như công việc đầu tư thất bại.
  • Thứ ba là kiện tụng, như phải ngồi tù.
  • Thứ tư là ảnh hưởng đến sức khỏe, người ở trong nhà này dễ mắc bệnh tật.

Do vậy, nếu Tam sát năm, Tam sát tháng đều không nên tọa sơn lập hướng và xây dựng. Đặc biệt, trong thời gian thất vận, để tránh bị khí xung sát tác động mà gây tai họa.

Tuy “Tam sát” nguy hiểm những vẫn có cách khắc chế, cân bằng. Khi bạn phạm Tam sát về phương vị, bạn phải để một lượng nước nhất định tại phương sát để khắc chế hung tính của nó. Phòng khi phát tác, như vậy có thể khắc chế được ba phần sát khí. Đồng thời cũng có thể để cây gỗ cứng tại phương sát để hấp thụ hung khí của Tam sát. Phòng tránh hung khí lan tỏa. Như vậy, có thể khắc chế được bảy phần sát khí. Nếu lại chọn ngày vượng để định ngày giờ khởi công động thổ thì có thể khắc chế được 9 phần sát khí.

Tham khảo khóa học tư vấn xem phong thủy nhà ở tại đây!

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời