Thất tinh đả kiếp: Mượn vận hiện tại để cướp khí tương lai

Thất tinh đả kiếp phân thành Đả kiếp cùng Lý và Đả kiếp cung Khảm. Vượng tính vượng vận bay tới hướng thủ. Bà cũng Càn, Lý, Chấn lại hợp quẻ Phụ Mẫu Tâm bạn. Gọi là Đả kiếp cùng Lý. Đương vận vượng tinh bay tới hướng thủ, bà cũng Tốn, Khảm, Đoài hợp quẻ Phụ mẫu Tâm bạn. Gọi là Đả kiếp cung Khảm.

Nguồn gốc của Thất tinh đả kiếp

Thất tinh đả kiếp: Mượn vận hiện tại để cướp khí tương lai

Thất tinh đả kiếp: Mượn vận hiện tại để cướp khí tương lai

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Nguồn gốc của thất tinh đả kiếp khởi nguồn từ một câu nói trong “Thiên ngọc kinh”: “Biết được Phụ mẫu Tam ban quái tức là biết được đường đi của chân thần, 7 sao trong chùm sao của Bắc Đẩu đi đả kiếp phải phù hợp với cung Ly”. Thất tinh đả kiếp đã trở thành một quy tắc quan trọng của Huyền Không học, do những người hiểu được nó đều giữ gìn mà không truyền ra ngoài. Do đó, người am hiểu về nó rất ít. Vậy thế nào là thất tinh đả kiếp?

Hàm nghĩa của Thất tinh đả kiếp

Thất tinh đả kiếp tên gọi đầy đủ là Bắc đẩu thất tinh đả kiếp. Hàm nghĩa của nó là gì?

Trước tiên phải giải thích qua về ý nghĩa của Bắc Đẩu, Thất tinh, đả kiếp. Bắc đẩu là chỉ khí theo vận vào Trung cung, Thất tinh là chỉ suy ngược từ vận hiện tại lên vị trí thứ 7.

  • Như suy ngược vận 1 đến ví trí thứ 7 là 4.
  • Suy ngược từ 4 đến vị trí thứ 7 là 7.
  • Suy ngược từ 7 đến vị trí thứ 7 là 1.
  • Suy ngược từ 2 đến vị trí thứ 7 là 5.
  • Suy ngược từ 5 đến vị trí thứ 7 là 8.
  • Suy ngược từ 8 đến vị trí thứ 7 là 2.
  • Suy ngược từ 3 đến vị trí thứ 7 là 6.
  • Suy ngược từ 6 đến vị trí thứ 7 là 9.
  • Suy ngược từ 9 đến vị trí thứ 7 là 3.

Mà suy ngược đến vị trí thứ mấy mà có khí Ngũ hành tại vị trí đó trái ngược với Ngũ hành của Trung cung đương vận là dễ gây họa nhất. Do vậy, dùng phép Thất tinh đả kiếp có thể dùng vận hiện tại để chiêm khí tương lai. Từ đó đạt được mục đích biến họa thành phúc.

Nguyên lý thất tinh đả kiếp

Tại sao Thất tinh đả kiếp lại sảy ra ở hai cung Ly và cung Khảm? Xét về việc vận dụng thực tế, trong dương trạch và âm dương thường đặt nhiều ở hướng Nam và Bắc. Hai cung Ly và Khảm nằm đúng ở phương vị nam bắc. Nên dùng vật hiện tại để đoạt khí tương lai, khiến cho họa hại biến thành phúc khí. Xét về tinh bàn, cho dù phi tinh của vận nào nhập Trung cung thì kết quả an phi tinh tất sẽ là số của Trung cung hợp với số của cung Ly hoặc cung Khảm thành “số sinh thành” hoặc cộng lại bằng 10. Như vậy, khí tương thông 9 cung, âm dương điều  hòa. Tuy bàn cục không phải là Vượng sơn vượng hướng, nhưng cũng tác dụng Vượng sơn vượng hướng. Không sảy ra tai họa, mà phát phúc nạp khí.

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy nhà ở tại đây!

 

 

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời