Ngũ hành : Phép biện chứng đơn giản

Năm vật chất Kim, Mộc, Thủy, Thổ, Hỏa là nguyên tố cơ bản để cấu thành thế giới. Chúng cùng chế ước lẫn nhau và luôn ở trong trạng thái thay đổi và vận động không ngừng . Huyền không học trong Phong thủy học đã được phát triển trên cơ sở của thuyết âm dương Ngũ hành.

Ngũ hành

Ngũ hành 

Ngũ hành

Khái niệm Ngũ hành xuất hiện sớm nhất trong “Thượng thư – Hồng Phạm”: “Ngũ hành, nhất viết Thủy, nhị viết Hỏa, tam viết Kim, ngũ viết Thổ. Thủy viết nhuận Hỏa viết viêm thượng, Mộc viết khúc trực, Kim viết tòng cách, Thổ viết giá sắc”. (Một là Thủy – nước, hai là Hỏa – lửa, ba là Mộc – cây, bốn là Kim – kim loại, năm là Thổ – đất, nước thấm xuống dưới, lửa bốc lên trên, cây cong thẳng, kim biến đổi, đất cấy gặt )

Ở đây không chỉ lần lượt quy các sự vật vũ trụ về thuộc tính Ngũ hành. Mà còn tiến hành phân chia tính chất và đặc trưng của Ngũ hành.

 • “Mộc viết khúc trực” ý nói cây sinh trưởng và phát triển cao
 • “Hỏa viết viêm thượng”, ý nói lửa có đặc tính tỏa nhiệt bốc lên
 • “Thổ viết giá sắc” ý nói đất có đặc tính nuôi dưỡng và hóa dục
 • “Kim viết tòng cách” ý nói kim có đặc tính thuận theo và biến đổi
 • “Thủy viết nhuận hạ” ý nói nước có đặc tính thấm nước và chảy xuống

Ngoài ra, người xưa còn cho rằng, giữa Ngũ hành còn tồn tại quy luật tương sinh tương khắc, tương thừa tương vũ.

 • Tương sinh là chỉ giữa hai vật có thuộc tính khắc nhau có mối quan hệ sinh sôi và thúc đẩy lẫn nhau.
 • Tương khắc là chỉ giữa hai sự vật có thuộc tính khác nhau chế ước, khắc chế và kiềm chế lẫn nhau.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp để tìm hiểu sâu hơn về âm dương Ngũ hành tại đây !

Quan hệ tương sinh giữa Ngũ hành

Quan hệ tương sinh giữa Ngũ hành

Quan hệ tương sinh giữa Ngũ hành

 1. Mộc sinh Hỏa: Do Mộc tính ẩm, Hỏa tiềm ẩn bên trong, khoan gỗ mà sinh Hỏa. Do vậy, Mộc sinh Hỏa
 2. Hỏa sinh Thổ: Do Hỏa có thể đốt cháy Mộc, Mộc sau khi bị đốt cháy thì biến thành tro, tro chính là Thổ. Do vậy, Hỏa sinh Thổ
 3. Thổ sinh Kim: Do Kim tiềm ẩn trong Thổ. Thổ tích thành núi. có núi tất có đá, trong đá có kim loại. Do đó, Thổ sinh Kim
 4. Kim sinh Thủy: Do khí thiếu âm (khí Kim) ôn nhuận, Kim nhờ vào Thủy mà sinh sôi, nung chảy Kim cũng có thể biến thành Thủy. Do vậy, Kim sinh Thủy
 5. Thủy sinh Mộc: Do Thủy ôn nhuận, mà làm cho cây cối sinh sôi. Do vậy, Thủy sinh Mộc

Tham khảo ứng dụng xem phong thủy miễn phí tại đây!

Quan hệ tương khắc giữa Ngũ hành

 1. Mộc khắc Thổ: Rễ cây ăn sâu vào lòng đất, làm đất suy yếu
 2. Thổ khắc Thủy: Thổ có thể ngăn chặn Thủy
 3. Thủy khắc Hỏa: Thủy có thể dập tắt Hỏa
 4. Hỏa khắc Kim: Hỏa có thể nung cháy kim loại
 5. Kim khắc Mộc: Đồ vật làm bằng kim loại có thể dùng để chặt cây cối

Tham khảo thêm bài viết về “Bảng ngũ hành và các thuộc tính” tại đây !

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời