Dạy phong thủy:Tìm hiểu nguồn gốc về Hà đồ

Ghi chép sớm nhất về Hà đồ, Lạc thư xuất hiện trong “Chu Dịch”: “Sông Hoàng Hà hiện Đồ, sông Lạc hiện Thư, thánh nhân mô phỏng theo đó. Hà hồ và Lạc thư là cội nguồn của văn hóa Trung Hoa, của ” Kinh Dịch ” . Bát quái, âm dương ngũ hành thuật số. VÀ cũng là nguồn gốc của số trong phái Lý khí Huyền Không.

Nguồn gốc của Hà hồ

Đồ hình Hà đồ

Đồ hình Hà đồ

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây !

Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến nguồn gốc của Hà hồ. Trong đó phổ biến nhất là hai thuyết sau:

  • Thuyết thứ nhất cho rằng, Hà đô xuất hiện vào thời vua Đại Vũ trị thủy. Khi đó trên sông Hoàng Hà xuất hiện rồng thần, trên lưng có các chấm màu đen, màu đỏ; Đại Vũ nối liền các chấm đó lại, tạo thành một đồ hình kỳ lạ. Đó chính là Hà đô.
  • Thuyết thứ hai cho rằng Hà đồ xuất hiện dưới thời vua Phục Hy. Có con long mã nổi trên sông Hoàng Hà, trên lưng có các hoa văn, Phục Hy đã căn cứ vào đó để vạch ra Tiên thiên Bát quái.

Ý nghĩa của Hà đồ

Ý nghĩa của Hà đồ

Ý nghĩa của Hà đồ

 

Hà đồ dùng những chấm đen trắng để biểu thị thuyết Âm Dương, Ngũ hành, Tứ tượng. Hà đồ có hình vuông, phương vị là trên nam dưới bắc, trái đông phải tây.

  • Phía bắc có một chấm đen ở trong và 6 chấm đen ở ngoài. Tượng trưng cho chòm sao Huyền Vũ, Ngũ hành thuộc Thủy .
  • Phía đông có 3 chấm trắng ở trong, 8 chấm đen ở ngoài. Tượng trưng cho chòm sao Thanh Long, Ngũ hành thuộc Mộc.
  • Phía Nam có 2 chấm đen ở trong, 7 chấm trắng ở ngoài, tượng trưng cho chòm sao Chu Tước, Ngũ hành thuộc Hỏa .
  • Phía Tây có 4 chấm đen ở trong, 9 chấm trắng ở ngoài. Tượng trưng cho chòm sao Bạch Hổ, Ngũ hành thuộc Kim.

Ở giữa có 5 chấm trắng ở trong và 10 chấm đen ở ngoài, Ngũ hành thuộc Thổ. Số lẻ được thể hiện bằng các chấm trắng, là Dương. Số chẵn được thể hiện bằng các chấm đen, là Âm. Trong Tứ tượng, mỗi tượng bao gồm 7 chòm sao, tổng cộng là 28 chòm sao tức nhị thập bát tú. Căn cứ vào chính vị tọa bắc triều nam của người cổ đại. Ta sẽ có: Trước Chu Tước, sau Huyền Vũ, trái Thanh Long, phải Bạch Hổ.

Ngũ hành trong Hà hồ

Trong Hà đồ, Thổ là trung, là Âm, Tứ tượng ở ngoài là Dương. Mộc Hỏa tương sinh là Dương Kim Thủy tương sinh là Âm. Trong Ngũ hành, các nhân tố đều có sự giao hòa Âm dương . Biểu thị Âm Dương có chung một nguồn gốc. Thổ ở giữa là tĩnh, Tứ tượng ở ngoài là động, biểu thi nguyên lý động tĩnh âm Dương. Nếu chuyển hoá hình vuông của Hà hồ là hình tròn, thì Mộc Hỏa là dương, Kim Thủy là âm, Âm Thổ Dương Thí là mắt cá đen và trắng, ta sẽ được Thái Cực đồ. Lúc này, Thủy là Thái âm, Hỏa là Thái dương, Mộc là Thiếu dương, Kim là Thiếu âm, là Tứ tượng trong Thái Cực. Bôi vậy Hà đồ chính là cái dụng của Âm Dương, là nguồn gốc của Dịch tượng.

Tham khảo Xem phong thủy miễn phí tại đây !

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời