Tiến trình phát triển của thuật phong thủy (4)

Phong thủy khởi nguồn từ việc chọn đất làm nhà trong thời kỳ đầu của loài người. Thành hình trong thời Hán – Tấn. Phát triển qua các đời Đường, Tống và Nguyên. Đến thời nhà Minh – Thanh thì hoàn thiện. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu tiến trình phát triển của thuật phong thủy nhé!

Tiến trình phát triển của thuật phong thủy

Tiến trình phát triển của thuật phong thủy

 

Phong thủy trở thành một văn hóa

Vào thời Tống, la bàn đã được sử dụng rất rộng rãi. Khiến cho nội dung lý khí của phong thủy học càng phong phú và đầy đủ hơn. Đồ hình Thái cực, đồ hình Âm Dương Bát quái và lý luận được trình bày trong “Thái cực đồ thuyết” của Chu Đôn Di được tiếp thu và vận dụng trong các lý luận của phong thủy học.

Sự phát triển vượt bậc của văn hóa mộ táng khiến cho “thầy địa lý” chuyên giúp người xem phong thủy đã trở thành một nghề chính thức.

Thời Minh Thanh, vương thất đã cho xây dựng một khu lăng mộ rất đồ sộ. Đưa đại lý phong thủy ứng dụng phát triển tới đỉnh cao. Ban đầu, phong thủy học đều được truyền thụ dưới hình thức truyền miệng. Nhưng đến thời Minh Thanh, do triều đình sùng chuộng phong thủy, cho tìm kiếm “bảo địa phong thủy” khắp mọi nơi.

Các tác phẩm “Vĩnh lạc đại điển”, “Tứ khố toàn thư”, “Cổ kim đồ thư tập thành” do triều đình biên soạn đều thu thập rất nhiều tài liệu liên quan đến phong thủy. Khiến cho lý luận phong thủy đã được công khai hóa và bảo tồn, lưu truyền.

Tham khảo thêm bài viết Dạy phong thủy: Kiến thức cơ bản về phái Hình thế tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời