Tiến trình phát triển của thuật phong thủy (3)

Phong thủy khởi nguồn từ việc chọn đất làm nhà trong thời kỳ đầu của loài người. Thành hình trong thời Hán – Tấn. Phát triển qua các đời Đường, Tống và Nguyên. Đến thời nhà Minh – Thanh thì hoàn thiện. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu tiến trình phát triển của thuật phong thủy nhé!

Tiến trình phát triển của thuật phong thủy

Tiến trình phát triển của thuật phong thủy

 

Sự ảnh hưởng của tôn giáo đối với phong thủy

Sự thịnh hành của bộ môn Huyền học và sự phát triển của mỹ học sơn thủy dưới thời Nam Bắc triều đã đưa bộ môn phong thủy tiến thêm một bước mới. Đặc điểm của phong thủy thời kỳ này là ngày càng coi trọng việc chọn đất an táng. Các tác phẩm phong thủy xuất hiện trong thời kỳ này phần lớn đều có liên quan đến Âm trạch.

Trong thời nhà Đường, do sự lưu hành rộng rãi của Phật giáo, quan niệm chiêm nghiệm cát hung trong Phật giáo Ấn Độ kết hợp với phong thủy học. Những quan niệm đầu thai, luân hồi, quan niệm nhân quả trong Phật giáo đã ăn sâu vào lòng người. Quan niệm Phật giáo và tư tưởng phúc ấm ứng nghiệm trong phong thủy học đã kết hợp thành một thể thống nhất.

Triều đình nhà Đường ngoài việc cực lực tôn sùng Phật giáo cũng hết sức ưa chuộng quan niệm trường sinh bất tử của Đạo giáo. Đạo giáo là tôn giáo bản thổ của Trung Quốc. Bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian. Quan niệm quỷ thần và phương thuật thần tiên trong Đạo giáo đã được phong thủy tiếp thu. Khiến cho sắc thái mê tín của phong thủy học càng trở nên đậm nét.

Tham khảo thêm bài viết Các linh khí phong thủy nên bày ở tài vị tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời