Tiến trình phát triển của thuật phong thủy (2)

Phong thủy khởi nguồn từ việc chọn đất làm nhà trong thời kỳ đầu của loài người. Thành hình trong thời Hán – Tấn. Phát triển qua các đời Đường, Tống và Nguyên. Đến thời nhà Minh – Thanh thì hoàn thiện. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu tiến trình phát triển của thuật phong thủy nhé!

Tiến trình phát triển của thuật phong thủy

Tiến trình phát triển của thuật phong thủy

 

Ảnh hưởng của triết học đối với phong thủy

Thời xuân thu Chiến quốc, tư tưởng triết học rất phát triển. Phong khí học thuật sôi nổi. Các thuyết Âm Dương, Ngũ hành, Bát quái và Nguyên khí đang trên đà phát triển. Hình thành cục diện “trăm nhà đua tiếng”.

Vào thời kỳ này, thất bá (bảy nước lớn) phân quyền cát cứ. Lý luận chọn đất được hình thành trong thời kỳ này chính là cơ sở lý luận và thực tiễn cho sự phát triển của lý luận phong thủy.

Thời kỳ huyền học thịnh hành – thời Tần Hán

Trào lưu triết học thịnh hành trong thời kỳ này là Huyền học. Với cơ sở là học thuyết Âm Dương, Ngũ hành. Phản ánh về các khái niệm Âm Dương, Ngũ hành, Bát quái trong sự biến hóa của sự vật. Thể hiện nguyên lý Âm Dương ngũ hành của các nhân tố không thời gian như:

  • bốn phương
  • bốn mùa
  • Thiên can
  • Địa chi
  • luật lệnh

Chúng tạo thành một thể thống nhất thời không của vạn vật trong vũ trụ.

Nhưng trong thời kỳ này cũng có sự liên hệ giữa sự tốt xấu của vị trí Âm trạch (mộ phần) với tiền đồ của con cháu. Bắt đầu coi trọng việc xây dựng mồ mả. Ngoài ra còn kết hợp với lý luận Âm Dương Ngũ hành, bát quái can chi. Hình thành nên những kiêng kỵ như Hoàng đạo, Thái tuế, Nguyệt kiến, …

Tham khảo thêm bài viết Bố cục chiêu tài cho phòng ngủ, phòng bếp và phòng vệ sinh tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời