Thượng sơn hạ thủy: Cách cục hung nhất trong Phong thủy Huyền Không

Nếu vượng tinh đương lệnh của Sơn bàn không bay tới sơn mà bay tới hướng. Còn vượng tinh đương lệnh của Hướng bàn tay tới sơn thì gọi là “Thượng sơn hạ thủy”. Đó là cách cục hung nhất trong Phong thủy Huyền Không.

Thế nào là Thượng sơn hạ thủy

Thế nào là Thượng sơn hạ thủy

Thế nào là Thượng sơn hạ thủy

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp với chuyên gia tại đây!

Nếu vượng tinh đương lệnh của Sơn bàn không bay tới sơn mà bay tới hướng. Còn vượng tinh đương lệnh của Hướng bàn không bay tới hướng mà  bay tới sơn gọi là  “Thượng sơn hạ thủy”. Trái với Vượng sơn vượng hướng. Cách cục này là cách cục hung nhất trong phong thủy Huyền Không, chủ hại đinh phá tài.

Tại sao đây là cách cục hung nhất. “Thanh nang áo ngữ” có giải thích rất rõ: “Long thần ở sơn không hạ thủy, long thần ở thủy không sơn hướng”. Sơn quản nhân đinh, thủy quản tiền bạc, long quan ở sơn hạ thủy tức là sơn không quản sơn mà quản thủy. Như vậy, chủ về hại nhân đinh. Long thần ở thủy thượng sơn tức là thủy không quản thủy mà quản sơn. Như vậy chủ về phá  tài.

Đại hình thích hợp với Thượng sơn hạ thủy

Thế nào là Thượng sơn hạ thủy-1

Thế nào là Thượng sơn hạ thủy-1

Cách cục Thượng sơn hạ thủy  thích hợp với nơi  có địa hình rộng rãi, bằng phẳng, phía sau có địa thế  tương đối thấp, có khe suối sông băng bao quanh, hoặc có ao hồ. Phía trước có địa thế tương đối cao, có rặng  núi, gò đồi đẹp. Đối với khu thành thị, phía sau phải có bãi đất trống, hoặc đường đi, phía trước tốt nhất có nhà cao tầng. Bãi đất trống tương đương với ao hồ, nhà cao tầng tương đương với núi đồi. Chỉ như vậy mới có thể hưởng cát tránh hung. Vả lại, phía sau có nước thì dòng nước phải chảy uốn khúc. Phía trước nếu có núi thì phải là rặng núi hùng  vĩ. Nếu là công trình xây dựng  thì phải có khoảng cách nhất định.  Không được có cảm giác bị chèn ép, địa hình như vậy mới có là nơi có mạch khí, mới có thể mang  lại vận may.

Thượng sơn hạ thủy phải suy đoán theo cục

Vượng tinh nếu an ở nơi trũng, tức long ở nước, chủ tài vận vượng.Nếu vượng tinh ở nơi cao gọi là long thần ở thủy thượng sơn thì chủ phá tài hại đinh. Nhưng nếu vượng tinh ở sau khi thượng sơn thì chủ  phá  tài hại đinh. Nhưng nếu vượng tinh sau khi thượng sơn lại gặp cát thủy thì có thể làm giảm mức độ nguy hại . Nếu sau thủy lại có núi thì cách  cục này gọi là song tinh hội hộp tại tọa sơn. Các nhà phong thủy thường dùng cách cục này.

Tham khảo xem phong thủy nhà ở miễn phí tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời