Thế nào là phong thủy Huyền không?

Trong phong thủy, Huyền không học được vận dụng rất nhiều, có độ ứng nghiệm cao. Được phong thủy học đương đại phong là “Kinh dịch sống”. Đây là trường phái chính của phong thủy học đương đại. Những kiến thức cơ bản về Huyền không và Lý khí cũng là trọng điểm của phong thủy học đương đại. Như vậy thế nào là phong thủy Huyền không?

Thế nào là phong thủy Huyền không?

Thế nào là phong thủy Huyền không?

 

Hàm nghĩa của Huyền không

  • Hà đồ là thể, Lạc thư là dụng
  • Thái cực là thể, Âm Dương là dụng
  • Tiên thiên bát quái là thể, Hậu thiên bát quái là dụng
  • Nhất là thể, cửu là dụng
  • Huyền là thể, không là dụng

Thể là cội nguồn của dụng. Dụng là sự phát triển của thể. Trạng thái hỗn độn là trạng thái manh nha của vũ trụ. Vũ trụ là sự hình thành của trạng thái hỗn độn.

Hà đồ, Thái cực, Tiên thiên bát quái, nhất, huyền gọi là nguồn gốc của sinh. Là trạng thái hỗn độn của sự tĩnh tại.

Lạc thư, Âm Dương, Hậu thiên bát quái, cửu, không là gốc hình thành. Là trạng thái hình thành của vũ trụ không ngừng vận động.

Trạng thái hỗn độn của vũ trụ là nguồn gốc hình thành Dịch lý, Hà đồ, Lạc thư, Thái cực, Âm Dương, Bát quái là hình thức thể hiện trạng thái và quy luật vận động của vũ trụ. Vũ trụ là vật dung nạp vạn vật. Vạn vật tuân theo quy luật của vũ trụ mà vận chuyển theo trật tự. Huyền không chính là sự biến hóa không có trật tự của Dịch lý trong phong thủy. Nhưng nó lại có thể thao tác và vận dụng một cách cụ thể và có trật tự.

Tham khảo thêm bài viết Dạy phong thủy: Huyền không Cửu tinh tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời