Tầm quan trọng của lối đi đối với nhà ở

Địa thế có ảnh hưởng rất quan trọng đối với trạng thái cát hung của nhà ở. Lối đi (lai lộ) chính là con đường chạy qua trước nhà. Đường đi được xây dựng phù hợp sẽ đem lại cát tường. Bài viết này sẽ cho thấy tầm quan trọng của lối đi đối với nhà ở.

Tầm quan trọng của lối đi đối với nhà ở

Tầm quan trọng của lối đi đối với nhà ở

Lối đi (lai lộ) đem lại sự cát tường cho nhà ở

Khi xây nhà cần lưu ý sửa sang lối đi vào nhà để nhận được sự cát tường. Nếu phạm phải “để lộ” (đường chắn) thì gia đình không được yên ổn. Ví dụ, chủ nhà chuyển từ phía đông tới. Sau khi dọn đến ở, nếu làm lối đi ở mé phía tây nhà, gọi là “để lộ”. Nếu làm lối đi ở mé phía đông nhà, gọi là “lai lộ”. Các phương vị di chuyển bất kể gần xa đều loại suy từ đó.

Khi kết hôn, mua sắm đồ đạc, làm ăn kinh doanh, cầu quan cầu lợi… đều nên chọn hướng Phúc đức mà đi. Như vậy điềm tốt lành mới được bền lâu. Nếu tới từ phương Hình họa thì không tốt.

Khi tu sửa nhà cửa kỵ nhất là có căn phòng hình đầu rùa (tức có bộ phận nhô ra) tại phương Ngọ hướng về phía bắc chiếu thẳng vào trung đường. Đó là bố cục hung hại, nếu có nhà cao một chút cũng không tốt.

Nếu nhà ở là quy đầu Ngọ (nhà ở có chỗ lồi ra, chỗ lồi nằm tại phương chính nam), sẽ phải đổi chủ hoặc không tốt cho chủ nhà. Đây là một bố cục không may mắn. Tại các hướng Ngọ, Tỵ đông, Tốn Tỵ có tòa nhà cao tầng cũng không tốt.

Tầm quan trọng của lối đi đối với nhà ở

Ảnh hưởng của Tứ vương thần đối với nhà ở

Khi xây nhà cũng phải tránh “Tứ vương thần”. Tứ vương thần còn gọi là Đế Xa, Đế Lộ, Đế Xá. Ví dụ vào tháng ba mùa xuân, hướng đông là  Thanh Đế, cây cối tốt tươi. Dần là Xa, Mão là Lộ, Thìn là Xá; tức tháng giêng, tháng hai và tháng ba không nên quay về hướng đông.

Nếu phạm phải Đế Xa sẽ bất lợi cho người cha. Nếu phạm phải Đế Lộ sẽ bất lợi cho người mẹ. Nếu phạm phải Đế Xá sẽ bất lợi cho con cháu. Nếu xây dựng vào mùa hè, mùa thu và mùa đông cũng loại suy từ đó.

Xây sửa phương Sinh khí để tích tụ phúc khí

 • Tháng giêng: sinh khí tại Tý – Quý, tử khí tại Ngọ – Đinh
 • Tháng hai: sinh khí tại Sửu – Cấn, tử khí tại Mùi – Khôn
 • Tháng ba: sinh khí tại Dần – Giáp, tử khí tại Thân – Canh
 • Tháng tư: sinh khí tại Mão – Ất, tử khí tại Dậu – Tân
 • Tháng năm: sinh khí tại Tốn – Tỵ, tử khí tại Tuất – Càn
 • Tháng sáu: sinh khí tại Tỵ – Bính, tử khí tại Hợi – Nhâm
 • Tháng bảy: sinh khí tại Ngọ – Đinh, tử khí tại Tý – Quý
 • Tháng tám: sinh khí tại Mùi – Khôn, tử khí tại Sửu – Cấn
 • Tháng chín: sinh khí tại Thân – Canh, tử khí tại Dần – Giáp
 • Tháng mười: sinh khí tại Dậu – Tân, tử khí tại Mão – Ất
 • Tháng mười một: sinh khí tại Tuất – Càn, tử khí tại Thìn – Tốn
 • Tháng mười hai: sinh khí tại Hợi – Nhâm, tử khí tại Tỵ – Bính

Tham khảo các khóa học phong thủy tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời