Tám nguyên tố cấu thành vạn vật trong vũ trụ

Bát quái còn gọi là Kinh quái. Biểu thị tám hiện tượng vũ trụ. Đồng thời cũng biểu thị tám nguyên tố cấu thành nên vạn vật trong vũ trụ. Theo phong thủy học, chúng chính là tám nguyên tố cấu thành vạn vật trong vũ trụ.

Tám nguyên tố cấu thành vạn vật trong vũ trụ

Tám nguyên tố cấu thành vạn vật trong vũ trụ

 

Quẻ là nguồn gốc của vạn vật

Quẻ (hay quái) là những hiện tượng diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Vì vậy có tên là “quái”. Tức chỉ những vật được treo lên để mọi người nhìn. Dùng ký hiệu để biểu thị vạn vật. Vì vậy nói “quái” là thể, là nguồn gốc của vạn vật.

Từ “quái” vốn có 8 nét, biểu thị 8 sự thay đổi của quẻ. Nó được suy diễn từ Tiên thiên bát quái. Do hào Âm và hào Dương chồng lên nhau theo những quy luật nhất định tạo thành. Để phản ánh về những quy luật biến đổi trong giới tự nhiên và trong xã hội loài người. Quẻ cũng là những ký hiệu được tổ thành nhằm mục đích bói toán trong Kinh dịch. Đó chính là đơn vị cấu thành cơ bản của Kinh dịch.

Hào tượng trưng cho sự thay đổi của Dịch

“Hào” có thể hiểu là “giao”. Thể hiện sự biến hóa giao hòa của Dịch. Vì vạn vật trong vũ trụ không ngừng giao lưu và thay đổi, nên mới được gọi là “hào”.

Mỗi quẻ đếm từ dưới lên gồm cả thảy sáu hào. Sáu hào lần lượt chia thành ba phần:

  • hào sơ và hào nhị là đất
  • hào tam và hào tứ là người
  • hào ngũ và hào thượng là trời

Ba bộ phận này gọi là “tam tài”. Trời tức hai khí Âm Dương, đất chỉ cương và nhu, người chỉ nhân và nghĩa.

Tham khảo thêm bài viết Bát quái và tám hướng tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời