Tám nguyên tố cấu thành vạn vật trong vũ trụ (4)

Bát quái còn gọi là Kinh quái. Biểu thị tám hiện tượng vũ trụ. Đồng thời cũng biểu thị tám nguyên tố cấu thành nên vạn vật trong vũ trụ. Theo phong thủy học, chúng chính là tám nguyên tố cấu thành vạn vật trong vũ trụ.

Tám nguyên tố cấu thành vạn vật trong vũ trụ

Tám nguyên tố cấu thành vạn vật trong vũ trụ

 

Hậu thiên Bát quái thuận theo sự thay đổi của vạn vật trong giới tự nhiên

Hậu thiên Bát quái chính là Bát quái Văn Vương. Phản ánh tình hình thực tế trong tự nhiên và xã hội loài người. Hậu thiên Bát quái thể hiện sự thuận ứng của con người theo sự biến đổi của vạn vật trong giới tự nhiên trong quá trình hình thành vũ trụ.

Các phương vị của Hậu thiên Bát quái là:

  • Ly nam
  • Khảm bắc
  • Chấn đông
  • Đoài tây
  • Cấn đông bắc
  • Khôn tây nam
  • Càn tây bắc
  • Tốn đông nam

Nó cũng chính là quy luật sinh trưởng của vạn vật trong bốn mùa “sinh, trưởng, thu, tàn”. Mỗi năm có 360 ngày, tám quẻ. Mỗi quẻ chiếm 45 ngày. Thời điểm giao hoán của chúng chính là tiết trong Tứ chính tứ ngung. Mỗi quẻ có 3 hào. Ba nhân với tám sẽ có 24 tiết khí trong.

Chấn ở phương đông, thuộc Mộc. Cây cối phát triển mạnh vào mùa xuân.

Tốn là gió, ở phương nam. Vạn vật bước vào thời điểm giao mùa xuân hè.

Ly là lửa, ở phương nam. Hỏa vượng vào mùa hè, cây cối xanh tốt um tùm.

Khôn là đất, hướng nam Hỏa sinh Thổ, Khôn ở hướng tây nam. Thời điểm cuối hè đầu thu, cây cối bắt đầu rụng lá.

Đoài ở hướng tây, mùa thu, màu thu Kim vượng.

Càn cương kiện như Kim. Cuối thu đầu đông là thời điểm cây cối rụng cành thay lá.

Khảm là nước, Kim sinh Thủy, hướng bắc thuộc Thủy. Cây cối thu mình dưỡng sức chuẩn bị sinh sôi.

Cấn là ngừng, là sự chuyển giao giữa hai màu đông xuân, vạn vật ngừng phát triển.

Tham khảo thêm bài viết Tám nguyên tố cấu thành vạn vật trong vũ trụ (3) tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời