Tám nguyên tố cấu thành vạn vật trong vũ trụ (3)

Bát quái còn gọi là Kinh quái. Biểu thị tám hiện tượng vũ trụ. Đồng thời cũng biểu thị tám nguyên tố cấu thành nên vạn vật trong vũ trụ. Theo phong thủy học, chúng chính là tám nguyên tố cấu thành vạn vật trong vũ trụ.

Tám nguyên tố cấu thành vạn vật trong vũ trụ

Tám nguyên tố cấu thành vạn vật trong vũ trụ

 

Tiên thiên Bát quái là hình của vạn vật

Tiên thiên Bát quái do Phục Hy sáng tạo ra. Về bản chất nó thể hiện sự thống nhất và đối lập tồn tại phổ biến trong thế giới vĩ mô và quy luật khách quan Âm Dương tiêu trưởng. Nội dung mà nó phản ánh chính là hình của vạn vật trong thời kỳ đầu hình thành vũ trụ.

Tiên thiên tức là trạng thái trước khi vạn vật trong vũ trụ được hình thành. Khi đã có vũ trụ vạn vật, đó chính là Hậu thiên.

Tiên thiên Bát quái là:

  • nam Càn bắc Khôn
  • đông Ly tây Khảm
  • đông bắc Chấn
  • tây nam Tốn
  • đông nam Hoài
  • tây bắc Cấn

Càn Khôn đối lập nhau, gọi là “thiên địa định vị” (trời đất phân rõ). Khảm Ly đối lập, gọi là “thủy hỏa bất tương xạ” (nước lửa không chiếu nhau). Chấn Tốn đối lập, gọi là “lôi phong tương bạc” (sấm gió cọ xát). Cấn Đoài đối lập, gọi là “sơn trạch thông khí” (núi đầm thông khí).

Khí của Tiên thiên là khởi nguồn của vạn vật. Cũng là nguồn gốc của Kham dư lý khí. Dù là Dương trạch hay Âm trạch thì về bản chất cũng đều coi Tiên thiên Bát quái là chủ thể. Chỉ khác biệt ở phương thức tìm kiếm cái khí bản nguyên của trời đất mà thôi.

Phương vị trong Tiên thiên Bát quái là đảo ngược so với phương vị mà chúng ta sử dụng trong bản đồ hiện nay. Tức trên bắc dưới nam, trái tây phải đông. Phương vị trong Tiên thiên Bát quái là trên nam dưới bắc, trái đông phải tây.

Tham khảo thêm bài viết Tám nguyên tố cấu thành vạn vật trong vũ trụ (2) tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời