Tám nguyên tố cấu thành vạn vật trong vũ trụ (2)

Bát quái còn gọi là Kinh quái. Biểu thị tám hiện tượng vũ trụ. Đồng thời cũng biểu thị tám nguyên tố cấu thành nên vạn vật trong vũ trụ. Theo phong thủy học, chúng chính là tám nguyên tố cấu thành vạn vật trong vũ trụ.

Tám nguyên tố cấu thành vạn vật trong vũ trụ

Tám nguyên tố cấu thành vạn vật trong vũ trụ

 

Nội dung cơ bản của Bát quái

Quái chỉ các hiện tượng trong vũ trụ. Là tám hiện tượng cơ bản trong vũ trụ mà mắt của chúng ta có thể nhìn thấy được. Còn”vạn hữu, vạn sự, vạn vật” đều thay đổi theo tám hiện tượng này. Đó chính là khởi nguồn của Bát quái.

Bát quái tượng trưng cho tám hiện tượng tự nhiên là trời, đất, sấm, gió, nước, lửa, núi, đầm. Lần lượt là:

Càn tượng trưng cho trời, trời luôn ở tầng cao nhất. Dù có bay vào vũ trụ thì bên trên vẫn là trời. Vì vậy trời luôn ở trên đầu chúng ta.

Khôn tượng trưng cho đất. Con người là sinh vật trên trái đất, đất luôn ở dưới chân chúng ta.

Ly tượng trưng cho mặt trời. Khảm tượng trưng cho mặt trăng. Mặt trăng và mặt trời luôn chuyển động không ngừng. Tượng trưng cho thời gian, không gian và vũ trụ.

Chấn tượng trưng cho sấm. Sấm chính là sự chấn động điện năng trong vũ trụ.

Tốn tượng trưng cho gió. Có luồng khí tức là có gió.

Cấn tượng trưng cho núi. Chính là những ngọn núi cao trên mặt đất.

Đoài tượng trưng cho đầm. Chính là biển, sông, hồ.

Trong vũ trụ, tám hiện tượng tự nhiên này luôn đối lập nhau. Từ đó sinh ra vạn vật. Vì vậy Bát quái đã thể hiện được rằng: Trong vũ trụ có tám hiện tượng. Đó chính là tám nguyên tố tạo nên vạn vật trong trời đất.

Tham khảo thêm bài viết Tám nguyên tố cấu thành vạn vật trong vũ trụ tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời