Tam nguyên Cửu vận: Quy tắc phân chia thời gian trong phong thủy Huyền không

Tam nguyên Cửu vận là quy tắc được suy ra từ quy luật vận hành quanh mặt trời của sao Mộc và sao Thổ. Một vận dài 20 năm, một nguyên dài 60 năm. Tam nguyên (ba nguyên) và cửu vận (chín vận) đều có độ dài là 180 năm.

Nguồn gốc của Tam nguyên Cửu vận

Nguồn gốc của Tam nguyên Cửu vận 

Nguồn gốc của Tam nguyên Cửu vận

 

Khi nghiên cứu Phong thủy Huyền không, không thể tách rời tam nguyên cửu vận. Vì đó chính là quy tắc chia thời gian của Phong thủy Huyền không.

Sao Thổ là hành tinh lớn thứ hai trong hệ mặt trời. Nó vận hành một vòng quanh mặt trời mất khoảng 2,9 năm, tức gần 30 năm. Tương truyền nguồn gốc của nhị thập bát tú có liên quan đến sao Thổ.

Sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời. Nó xoay quanh trái đất mất 12 năm. Nguồn gốc của 12 con giáp có liên quan đến sao Mộc. Nên sao Mộc được gọi là Tuế tinh.

Trong quá trình tự xoay chuyển quanh mặt trời, sao Mộc và sao Thổ khoảng 20 năm gặp nhau một lần. Hiện tượng gặp nhau của chúng có ảnh hưởng rất lớn đến trái đất. Do vậy, người ta coi 20 năm là một vận. Coi bội số chung nhỏ nhất (60) giữa thời gian sao Mộc xoay chuyển một vòng (12 năm) và thời gian sao Thổ xoay chuyển 1 vòng (30 năm) là một nguyên.

Một quan điểm khác của Tam nguyên Cửu vận đến từ phép ghi năm theo can chi. Tương truyền năm Hoàng Đế suy diễn lịch pháp thiên tượng được định là năm Hoàng Đế nguyên niên. Cứ 60 năm là một chu kì tuần hoàn gọi là Hoa Giáp, là một nguyên. Tam nguyên tức ba hoa giáp. Tổng cộng là 180 năm. Cửu tinh ứng với Cửu vận, mỗi Vận 20 năm. Như vậy, Cửu vận tức 180 năm.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây !

Nguyên tắc phân chia của Tam nguyên Cửu vận

Nguyên tắc phân chia của Tam nguyên Cửu vận

Nguyên tắc phân chia của Tam nguyên Cửu vận

 

Sự phân chia thời gian theo Tam nguyên Cửu vận là cơ sở quan trọng để nghiên cứu Phong thủy Huyền không. Chỉ có kết hợp Tử Bạch Cửu tinh của năm, tháng, với vận tinh, sơn hướng và sao bản mệnh của gia chủ để suy đoán thì mới có thể phán đoán chính xác sự suy vượng của trạch vận và sự cát hung của người trong nhà. Dưới đây là bảng tra Tam nguyên Cửu vận trong giai đoạn gần đây:

Thượng nguyên:

Vận 1: 1864 – 1883 (Giáp Tý – Quý Mùi)

Vận 2: 1884 – 1903 (Giáp Thân – Quý Mão)

Vận 3: 1904 – 1923 (Giáp Thìn – Quý Hợi)

Trung nguyên:

Vận 4: 1924 – 1943 (Giáp Quý – Quý Mùi)

Vận 5: 1944 – 1963 (Giáp Thân – Quý Mão)

Vận 6: 1964 – 1983 (Giáp Thìn – Quý Hợi)

Hạ Nguyên:

Vận 7: 1984 – 2003 (Giáp Quý – Tý Mùi)

Vận 8: 2004 – 2023 (Giáp Thân – Quý Mão)

Vận 9: 2014- 2043 (Giáp Thân – Quý Hợi)

Tham khảo ứng dụng xem phong thủy miễn phí tại đây !

 

 

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời