Tam ban quái : Bàn cục cực tốt hóa hung thành cát

Bàn cục là Thượng sơn hạ thủy, vẫn không thể là cách cục không thể cứu vãn. Tam ban quái cũng được coi là dạng bàn cục cực tốt hóa hung thành cát.

Thế nào Tam ban quái

Thế nào Tam ban quái

Thế nào Tam ban quái

 

Bàn cục Phu phụ hợp thập có thể điều hòa trường khí của trạch vận. Đó là biện  pháp bổ cứu được áp dụng đối với trạch vận suy thoái. Trên cơ sở của Phu phụ hợp thập có thể hình thành một liên quái (quẻ liền). Tức 3 số đại diện cho sơn tinh, hướng tinh và vận tinh là ba số liên tục. Như 1 2 3, 2 3 4, 4 5 6 hoặc 1 4 7, 2 5 8, 3 6 9… Thường được gọi là “Tam ban quái” (hay quẻ Tam ban). Tam ban quái thường có 2 hình thức. Đó là  Liên châu Tam ban quái và Phụ mẫu Tam ban quái.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp bởi chuyên gia tại đây !

Liên châu Tam ban quái

Thế nào Tam ban quái-1

Thế nào Tam ban quái-1

Tức chỉ ba số đại diện cho sơn tinh, hướng tinh và vận tinh của từng cung trong vận bàn là ba số liền nhau. Có tất cả 9 trường hợp. Lần lượt  là 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, 5 6 7, 6 7 8, 7 8 9, 8 9 1, 9 1 2.

Liên châu Tam ban quái là cát cục. Có thể hóa hung thành cát, cho dù cách cục gặp phải là cục Thượng sơn hạ thủy cũng có thể hóa giải. Tuy nhiên phải thỏa thuận một điều kiện. Đó là chỗ an long thần ở thủy phải có nước và chỗ an long thần ở sơn phải có núi.

Phụ mẫu Tam ban quái

Tức chỉ ba số đại diện cho sơn tinh. Hướng tinh và vận tinh là một trong ba nhóm số 1 4 7, 2 5 8, 3 6 9. Phụ mẫu Tam ban quái lấy cơ sở là số sinh thành của hai cung vị sơn hướng, cũng bao hàm cả hợp thập.

Tham khảo xem phong thủy nhà ở miễn phí tại đây!

 

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời