publilc

Những điều hợp kỵ khi kê giường

Những điều hợp kỵ khi kê giường

Giường là nơi để mọi người ngủ và nghỉ ngơi. Mỗi người dành ít nhất 1/3 thời gian trong ngày trên giường ngủ. Giường ngủ cũng liên quan mật thiết đến sức khỏe và cuộc sống của con người. Vì vậy vị trí kê giường ngủ vô cùng quan trọng. Ngày xưa mọi người đã đặt ra rất nhiều quy định về việc này. Dưới đây là những điều hợp kỵ khi kê giường theo phong thủy Bát Trạch.

Những điều hợp kỵ khi kê giường theo phái Bát Trạch

Những điều hợp kỵ khi kê giường của phái Bát Trạch

Quan điểm của phái Bát Trạch về phong thủy giường ngủ

Người thuộc Đông tứ mệnh nên ngủ ở giường Đông tứ. Người thuộc Tây tứ mệnh nên ngủ ở giường Tây tứ. Nếu tọa sơn của nhà ở phù hợp thì thượng cát. Có nghĩa là:

 • Đông tứ mệnh Khảm, Ly, Chấn, Tốn nên ở nhà Khảm, Ly, Chấn, Tốn. Giường ngủ nên kê ở phương vị Khảm, Ly, Chấn, Tốn
 • Tây tứ mệnh Càn, Khôn, Cấn, Đoài nên ở nhà Càn, Khôn, Cấn, Đoài. Giường ngủ nên kê ở phương vị Càn, Khôn, Cấn, Đoài

Cũng có nghĩa là:

 • Giường ngủ của người thuộc Đông tứ mệnh nên kê ở hướng đông, đông nam, nam, bắc là tốt nhất
 • Giường ngủ của người thuộc Tây tứ mệnh nên kê ở hướng tây nam, tây bắc, đông bắc, tây là tốt nhất

Nếu người Đông tứ mệnh ở nhà Tây tứ, phòng Tây tứ, giường kê ở phương Tây tứ. Hoặc người thuộc Tây tứ mệnh ở nhà Đông tứ, phòng Đông tứ, giường kê ở phương Đông tứ. Đều không tốt, lành ít dữ nhiều, bệnh tật triền miên.

Cát hung

Cát hung cũng có sự khác biệt về mức độ. Trong Tứ cát tinh, cát tinh đầu tiên là Sinh khí. Cát tinh thứ hai là Thiên y. Cát tinh thứ ba là Diên niên. Cát tinh thứ tư là Phục vị.

Trong Tứ hung tinh, hung tinh đầu tiên là Tuyệt mệnh. Hung tinh thứ hai là Họa hại. Hung tinh thứ ba là Ngũ quỷ. Hung tinh thứ tư là Lục sát.

Giường ngủ là nơi mọi người nghỉ ngơi và ngủ dưỡng sức, thích hợp kê ở Phục vị. Vì Phục vị có nghĩa là nằm im bất động. Cũng chính là:

 • Giường ngủ của người thuộc mệnh Chấn Mộc nên kê ở Phục vị phía đông
 • Giường ngủ của người thuộc mệnh Tốn Mộc nên kê ở Phục vị phía đông nam
 • Giường ngủ của người thuộc mệnh Ly Hỏa nên kê ở Phục vị phía nam
 • Giường ngủ của người thuộc mệnh Khảm Thủy nên kê ở Phục vị phía bắc
 • Giường ngủ của người thuộc mệnh Khôn Thổ nên kê ở Phục vị phía tây nam
 • Giường ngủ của người thuộc mệnh Cấn Thổ nên kê ở Phục vị phía đông bắc
 • Giường ngủ của người thuộc mệnh Càn Kim nên kê ở Phục vị phía tây bắc
 • Giường ngủ của người thuộc mệnh Đoài Kim nên kê ở Phục vị phía tây

 

Những điều hợp kỵ khi kê giường của phái Bát Trạch

Tọa hướng

Tọa của giường ngủ chính là hướng quay đầu khi nằm ngủ. Hướng chính là hướng duỗi chân khi nằm ngủ. Tọa và hướng chệch nhau 180 độ.

Trong hướng đối ứng với Bát quái, ngoài hai hướng Khôn – Cấn là Sinh khí của nhau, hai hướng Khảm – Ly là Diên niên của nhau thì tọa hướng của giường đều là hướng tốt.

Còn lại, hai hướng Càn – Tốn là Họa hại của nhau. Chấn – Đoài là Tuyệt mệnh của nhau. Những hướng khác chắc chắn sẽ có một hướng là hướng hung.

Tham khảo thêm bài viết Phòng ngủ ảnh hưởng tới sự thịnh suy tại đây!

 

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments