học phong thủy

Phương suy của Nhất Bạch

Phương suy của Nhất Bạch

Phương suy của Nhất Bạch

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Khi sao Nhất Bạch Thủy trong dương trạch là sao suy khí. Nếu tại vị trí phương Nhất Bạch có đầu thú trên đầu hồi nhà hàng xóm chĩa thẳng ào thì gia chủ dễ dùng quá nhiều muối mà chết mặn.

Phương suy của Nhất Bạch

Phương suy của Nhất Bạch

Sao Nhất Bạch Thủy là sao suy tử trong vận 2, 3, 4, 5. Nếu tại vị trí của Nhất Bạch có các vật như phù điêu đầu thú trên đầu hồi nhà, góc tường, đường cái, cột điện chĩa thẳng vào sẽ gặp hung tai. “Ăn muối mà chết” chỉ là một trong số những tại họa gặp phải. Từ  trường hợp này có thể suy ra các trường hợp này có thể suy ra các trường hợp khác. Khi các sao suy tử còn lại gặp vật dữ hình sát đâm thẳng, đều chủ hung tai.

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Học phong thủy: Hậu thiên bát quái

Học phong thủy: Hậu thiên bát quái

Tương truyền rằng Hậu thiên Bát quái là do Văn Vương sáng lập. Phản ánh vạn vật của vạn vật trong thời kỳ vũ trụ mới hình thành. Đó là những sự diễn giải ban đầu về ” Kinh Dịch “.

Chu Văn Vương

Ông là ông vua của các nhà chư hầu ở phía tây hồi cuối thời nhà Thương. Tương truyền khi bị giam ở Dũ Lí, ông đã dựa theo Tiên thiên Bát quái mà diễn giải thành Hậu thiên Bát quái hay còn gọi là Văn vương bát quái.

Hậu thiên Bát quái là gì ?

Hậu thiên Bát quái là gì ?

Hậu thiên Bát quái là gì ?

 

Hậu thiên Bát quái Văn vương. Phương vị không giống với phương vị của Tiên thiên Bát quái của Phục Hy. Hình thành Ly nam, Khảm bắc,  Chấn đông, Đoài tây, Cấn đông bắc, Khôn tây nam, Càn tây bắc, Tốn đông nam.

Hậu thiên Bát quái là sự thay đổi của bốn mùa, quy luật sinh trưởng thu tàng của vạn vật.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Hậu thiên Bát quái và sự thay đổi của bốn mùa

Hậu thiên Bát quái và sự thay đổi của bốn mùa

Hậu thiên Bát quái và sự thay đổi của bốn mùa

 

Hậu thiên Bát quái phản ánh quá trình thay đổi và vận động của vạn vật trong môi trường vũ trụ. Đồng thời cũng phản ánh quy luật liên hệ giữa mặt trời, mặt trăng và trái đất. Đó là coi con người và trái đất là trung tâm để quan sát và miêu tả vũ trụ.

Dưới đây là thứ tự sắp xếp và ý nghĩa của Hậu thiên Bát quái

 1. Chấn ở Đông, phía Đông thuộc Mộc, Mộc vượng vào mùa xuân
 2. Tốn là gió, là Mộc, ở phía Đông Nam, mọi vật cùng phát triển vào thời điểm giao mùa của mùa xuân và mùa hè.
 3. Ly là mặt trời, là Hỏa, ở phía Nam, phía Nam thuộc Hỏa. Hỏa vượng vào mùa hè, cây cối phát triển tươi tốt.
 4. Khôn là mặt đất, là nhu, là âm Thổ, Khôn từ Thổ mà ra. Hỏa phía Nam sinh Thổ, Khôn sắp ở phía Tây Nam. Tức là cuối mùa hè đầu mùa thu cây cối rụng lá, tiếp nhận dinh dưỡng trong lòng đất.
 5. Đoài là ngôn luận, là vui mừng. Phía Tây ứng với mùa thu , Kim vượng vào mùa thu
 6. Càn vốn tính cương, ở vật là Kim, ứng với cuối mùa thu đầu mùa đông, tháng Tuất Hợi , khí dương giảm mà khí âm tăng, âm dương kết thúc, giao chiến tại phương Càn . Là thời điểm cây cối gãy rụng.
 7. Khảm là nước, là mặt trời, Kim sinh Thủy, phía Tây bắc thuộc Mộc, tháng Tý vạn vật đã bế tàng, nghỉ ngơi dưỡng sức ở trong Tý, nên gọi là Khảm.
 8. Cấn là dừng, là kết thúc, đứng sau Khảm, 4 mùa trong năm tuần hoàn lặp đi lặp lại đến thời điểm giao mùa giữa mùa đông và mùa xuân, vạn vật ngừng phát triển do vậy gọi là Cấn.

Tham khảo ứng dụng xem phong thủy nhà ở miễn phí !

 

Posted by Minh Loan, 0 comments
Dương trạch tam thập tắc: Phương cát hung cao

Dương trạch tam thập tắc: Phương cát hung cao

Phương cát hung cao

Tại nơi sinh tinh vượng tướng của dương trạch nếu có thứ cao lớn sừng sững là cát. Tử Bạch phi tinh của năm tháng bay tới nơi đó. Nếu có quan hệ sinh trợ chính là “đã cát lại càng cát”. Nếu là quan hệ khắc tiết lại chủ hung. Tại nơi hướng tinh vượng tướng nếu có thứ cao lớn sừng sững là hung. Tử Bạch của phi tinh năm tháng bay tới. Nếu có quan hệ khắc tiết lại là cát. Còn nếu là quan hệ sinh trợ thì chủ hung.

Phương cát hung cao

Phương cát hung cao

Huyền không học gọi sơn phi tinh và hướng phi tinh là hai long thần chính trong Huyền Không phi tinh bàn. Sơn tinh gọi là long thần trên núi. Hướng tinh gọi là long thần trong nước. Trong “Thiên ngọc kinh” có nói: “Long thần trên núi không xuống nước, long thần trong nước không lên núi”.

Có nghĩa là cung vị có sơn long vượng (sao đương vượng), tướng (sao sinh khí) bay tới cần có môi trường hình cục cao lớn. Ví như núi hoặc thứ cao lớn khác. Còn cung vị có thủy long vượng tướng bay tới cần có môi trường hình  cục thấp. Ví như có nước hoặc nơi trũng xuống. Tại nơi sơn thủy long thần suy tử cần môi trường hình cục bằng phẳng, rộng rãi. Chỉ có vậy mới phát huy vai trò tăng vượng của sơn thủy long thần. Mới có thể kìm hãm được sự tiết xuất của sát khí long thần suy tử.

Cũng có nghĩa là có thể “thu sơn xuất sát”.  Hơn nữa, nếu long thần vượng tướng ở vị trí sinh vượng. Tử Bạch phi tinh của năm tháng tới sinh trợ thì càng cát, tới khắc tiết thì giảm cát tăng hung. Long thần suy tử ở vị trí sinh vượng. Tử Bạch phi tinh năm tháng sinh trợ thì hung, tới khắc tiết thì lại là cát.

 

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp giá rẻ tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Dương trạch tam thập tắc: Gặp tù mà không tù

Dương trạch tam thập tắc: Gặp tù mà không tù

Gặp tù mà không tù

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Hướng tinh nhập tù là chỉ hướng tinh nhập trung cung. Đối với nhà có 2, 4, 6, 8 dãy nhà thì hướng tinh nhập tù thông thường không thể tù được. Vì sao như vậy? Là vì minh đường (tức trung cung) là sân trống, thứ trống rỗng có thể xem là hư thủy. Bởi vậy, nên không tính là tù. Đối với dương trạch có 1,3, 5, 7 dãy nhà thì minh đường của nó là chính là nhà, là vật thực, không là thứ trống rỗng. Bởi vậy, tính là tù. Tuy nhiên, nếu phía hướng có nước dồi dào, lại phát sáng thì không coi là tù.

Gặp tù mà không tù

Gặp tù mà không từ

 

Nếu gặp trạch cục là hướng tinh Ngũ hoàng nhập tù thì  không coi là tù. Bởi lẽ, Ngũ hoàng là chí tôn hoàng cực. Hoặc tại cung vị Ngũ hoàng bay tới có nước tụ, ngã ba sông thì cũng có thể hóa giải tai ách hướng tinh nhập trung cung gặp tù. Nên gọi là “gặp tù mà không tù”. Ngoài ra, sao tử bạch trong niên mệnh của chủ nhà nhập trung cung cũng có thể nói là nhập tù. Tại vị trí chính giữa ngôi nhà đặt bể cá hình tròn thì có thể hóa giải được  tình trạng này.

 

Posted by Minh Loan, 0 comments
Huyền quan ảnh hưởng tới vận thế ngôi nhà ra sao?

Huyền quan ảnh hưởng tới vận thế ngôi nhà ra sao?

Huyền quan là nơi  “hòa hoãn xung đột” giữa cửa ra vào của ngôi nhà và phòng khách. Có tác dụng hóa sát và che chắn, việc bố trí huyền quan cũng có ảnh hưởng quan trọng tới vận thế tốt xấu của ngôi nhà.

Tác dụng của Huyền quan

Tác dụng của Huyền quan

Tác dụng của Huyền quan

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy nhà ở tại đây!

Huyền quan có tác dụng hóa sát, phòng tiết khí. Tác dụng quan trọng nhất của nó trong Phong thủy học chính là hóa sát khí từ bên ngoài đâm thẳng vào cửa chính. Ví dụ như có thể dùng nó để hóa giải sát khí từ bên ngoài đâm thẳng vào cửa chính.

Huyền quan cũng có thể hóa giải sát khí. Là chỉ phương vị sát tinh bay tới. Sát khí này nhìn không thấy, sờ không thấy, chỉ có thể suy luận dựa vào lý số Huyền Không. Có rất nhiều loại sát khí, như Ngũ Hoàng sát, Tam sát, Ám kiến sát. Nếu những ngôi nhà mang sát khí này thì càng cần phải bố trí Huyền quan.

Nó là con đường duy nhất nối liền từ bên ngoài nhà vào trong nhà. Có thể đưa vượng khí từ ngoài vào trong nhà. Cũng có thể ngăn chặn vượng khí từ trong nhà phân tán ra bên ngoài. Do vậy, nó có tác dụng phòng tiết (phòng vượng khí tiết ra ngoài), tụ tài tụ khí.

Nó còn có tác dụng che chắn. Vị trí nó đối diện thẳng với cửa chính và phòng khách. Nếu không có Huyền quan, sau khi vào nhà, người bên ngoài sẽ nhìn thấu toàn bộ quang cảnh phòng khách.

Những điều cần chú ý khi bố trí Huyền quan

Những điều cần chú ý khi bố trí Huyền quan

Những điều cần chú ý khi bố trí Huyền quan

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp giá rẻ tại đây!

Khi bố trí Huyền quan, cần tuân thủ những điều sau đây:

 1. Nó hợp chọn loại kính mờ, phía dưới có đế bằng gỗ.
 2. Tủ giầy dép tại đó kỵ đối diện thẳng cửa chính, nên bố trí ở mé bên Huyền quan.
 3. Huyền quan là quang cảnh đập vào mắt đầu tiên khi bước chân vào cửa, nên sáng sủa.
 4. Bên trong huyền quan nếu lắp gương soi thì kỵ lắp ở vị trí đối diện thẳng cửa chính
 5. Bên trong huyền quan hợp thoáng đãng, sạch sẽ, kỵ chất đống đồ đạc tạp nham.
 6. Bên trong đó có thể trồng cây sinh vượng, để hóa giải khí từ cửa tới.
Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Dương trạch tam thập tắc: Nhiều nhà cùng chung sống

Dương trạch tam thập tắc: Nhiều nhà cùng chung sống

Nhiều nhà cùng chung sống

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp hay nhất tại đây!

Nếu nhiều nhà cùng chung sống trong một dương trạch thì khi luận đoán trạch vận của dương trạch sẽ chủ yếu phán đoán dựa vào cửa riêng của mỗi nhà. Tiếp đến mới phán đoán dựa vào cổng chung giữa các hộ gia đình. Quan sát sự vượng suy, xa gần của cổng chung giữa các hộ gia đình. Có thể biết được tình trạng thân sơ, được mất cua vượng khí trong mỗi hộ.

Nhiều nhà cùng chung sống

Nhiều nhà cùng chung sống

Tình trạng này thông thường xuất hiện trong kiến trúc thời xưa. Con cháu trong gia đình thường ở chung trong một khuôn viên, có sân chung, mỗi hộ có cửa đi riêng.

Còn trong thời hiện đại, mỗi gia đình thường sống ở căn hộ riêng biệt. Nên tình trạng này không còn gặp nhiều.Tuy nhiên, đối với cư dân ở các khu chung cư thì phán đoán cát hung của trạch vận cũng có thể dựa vào phương pháp này.

Chẳng hạn như luận đoán một căn hộ trong một tòa nhà thuộc một khu chung cư nào đó. Thì trước hết cần coi khu vực trung cư là một tinh bàn trạch vận tổng thể. Xem tòa nhà thuộc cung vị nào trên tinh bàn tổng thể, cửa chính, cửa nạp khí ở cung vị nào so với tòa nhà.

Thông qua tổ hợp song tinh để phân tích và suy luận xem tòa này dễ phát sinh vấn đề gì. Sau đó, phân tích xem căn hộ này thuộc phương vị nào của tòa nhà? Cửa nạp khí của tòa nhà ở vào cung vị nào? Khí khẩu của căn hộ mở tại cung vị nào? Tóm lại là, khi luận đoán tình trạng cát hung của một căn hộ nào đó thì cần suy xét tổng hợp các nhân tố. Thì mới có thể đưa ra phán đoán chính xác.

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Dương trạch tam thập tắc: Phi tinh của phân phòng

Dương trạch tam thập tắc: Phi tinh của phân phòng

Phi tinh của phân phòng

Dương trạch được xây dựng trong một vận nào đó. Nếu bước sang vận sau muốn phân chia nhà (phân phòng) và xây cửa riêng thì khi xem trạch vận sẽ chủ yếu dựa vào tinh bàn nguyên vận khi mới xây nhà, ngoài ra  kết hợp thêm cửa riêng, cung vị. Sự bày trí và cách cục của mỗi phòng riêng để suy luận cát hung. Do tinh vận đã được định vào thời điểm xây nhà nên sẽ không có sự thay đổi khi phân lại nhà. Sau khi phân phòng xong, các phòng sẽ suy đoán cát hung dựa vào tinh khí cục bộ của phòng đó.

 

Phi tinh của phân phòng

Phi tinh của phân phòng

Ví như một ngôi nhà được xây dựng vào vận 7, tọa hướng là sơn Tý hướng Ngọ, mở cửa tại phương vị cung Khôn, ngôi nhà này mới đầu xây cho hai anh em ở chung. Sau này hai anh em lấy vợ nên phân nhà làm đôi. Anh trai ở phía Đông, mở cửa ở phương vị cung Tốn. Em trai ở nhà phía Tây, vẫn dùng cửa ở cung Khôn làm cửa chính. Tuy nhà này được phân làm đôi, song là nhà có nguyên vận giống nhau. Khi xem trạch vận, cần luận đoán cát hung dựa vào tinh vận thuộc cung vị của từng nhà. Cửa nhà anh trai mở ở cung Tốn, cung Tốn là nơi Nhất Bạch bay tới. Khi ở vận 7 thì Nhất Bạch là suy tinh, kinh tế gia đình bình thường. Nhà e trai có cửa ở phương Khôn. Phương Khôn là nơi Bát Bạch bay tới, trong vận 7, Bát Bạch là sao sinh khí. Bởi vậy, gia đình tương đối khá giả.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

 

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Dương trạch tam thập tắc: Xây bếp

Dương trạch tam thập tắc: Xây bếp

Xây bếp

Tại các phương vị sinh vượng suy tử của dương trạch đều có thể xây bếp.  Song nếu có thể tránh được phương vị sinh vượng thì nên tránh. Khi xây bếp thì hướng Hỏa môn (cửa lò) là quan trọng nhất. Chứ không phải là triều hướng của thần bếp (Táo quân).

 • Nếu hướng tinh tại cung vị đặt cửa bếp lò là Nhất Bạch, thì chính là Thủy Hỏa ký tế, là cát.
 • Nếu hướng tinh là Tam Bích, Tứ Lục thì là Mộc sinh Hỏa, cũng là cát.
 • Nếu hướng tinh là Bát Bạch thì là Hỏa sinh Thổ, là trung cát.
 • Nếu là Cửu Tử thì là Hỏa sẽ quá vượng vì Cửu Tử thuộc Hỏa, chỉ là thứ cát.
 • Nếu hướng tinh là Lục Bạch, Thất Xích thì lại không nên đặt cửa bếp lò. Bởi lẽ Hỏa khắc Kim.
 • Nếu là Nhị Hắc, Ngũ Hoàng thì càng không nên đặt cửa bếp. Bởi lẽ Nhị Hắc là Bệnh Phù, Ngũ Hoàng chủ dịch bệnh.
Xây bếp

Xây bếp

Triều hướng của cửa lò được phán đoán căn cứ vào phi tinh bàn thuộc nguyên vận tại thời điểm xây nhà. Chứ không dựa vào vị trí cửa tinh trên địa bàn. Ví dụ như ngôi nhà được xây dựng trong vận 1, kho bước vào vận 8, 9 mới xây bếp. Phương vị Hỏa môn vẫn được phán đoán dựa vào phi tinh bàn của vận 1, chứ không phải được phán đoán theo vận 8, 9. Ngoài ra, tốt nhất không xây bếp tại phương vị Cửu tử. Bởi lẽ, Cửu Tử hỏa khí quá thịnh, e rằng dễ gặp họa liên quan tới lửa.

Có ba vị trí quan trọng nhất trong phán đoán Dương trạch. Lần lượt là cổng cửa, giường và bếp.

Bếp có liên quan đến việc ăn uống của các thành viên trong nhà. Bởi vậy, chiếm vị trí khá quan trọng trong luận đoán trạch vận. Mỗi trường phái Phong thủy lấy Khí khẩu của bếp. Tức là triều hướng của cửa lò làm tiêu chuẩn phán đoán. Bếp thời cổ đại thường đun bằng củi là chính. Bởi vậy, cửa lò chính là cửa đưa nguyên liệu vào. Hiện nay, ở các thành phố thường sử dụng bếp ga, hoặc dùng thiết bị điện như nồi cơm điện, thì triều hướng của Hỏa môn chính là triều hướng của Khí khẩu ở bếp, quan điểm về bếp cũng có sự khác biệt với thời đại, thông thường lấy hướng tinh làm triều hướng của Hỏa môn, lấy sơn tinh làm phương vị kê bếp.

 

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Dương trạch tam thập tắc: Ngõ tối

Dương trạch tam thập tắc: Ngõ tối

Dương trạch tam thập tắc: Ngõ tối

Dương trạch tam thập tắc: Ngõ tối

Dương trạch tam thập tắc: Ngõ tối

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Ngõ tối (tức hắc đồng), chính là chỉ vị trí trong nhà cả ngày không lúc nào có ảnh mặt trời chiếu vào. Thậm chí vị trí này còn phát ra mùi hôi thối độc hại. Cho thấy âm khí trong ngôi nhà này như vậy rất nặng. Nếu Nhị Hắc hoặc Ngũ hoàng bay tới nhà này thì trong nhà thường có ma quỷ quấy nhiễu. Dù Nhị Hắc, Ngũ hoàng bay tới cũng không thể là cát. Ngoài ra, nếu dương trạch tọa dưới Không Vong. Lại có các âm tinh Nhị, Tứ, Ngũ, Thất, Cửu bay tới, trong nhà có các vật u ám và có các vật ta uế như đồ cổ, tượng gỗ, tượng người, cũng dễ gọi ma quỷ tới quấy rối. Hoặc Nhị Lục thất vận cùng cung, Nhất Bát thất vận cùng cung, cũng dễ gặp họa ma quỷ hoành hành.

Đối với dương trạch như vậy thì nên thường xuyên mở cửa chính hoặc cửa sổ để vượng khí vào qua cửa. Đưa ánh sáng và chính khí vào trong nhà, hoặc thường xuyên bật đèn để trong nhà lúc nào cũng sáng sủa, ấm cúng. Đảm bảo trong nhà lúc nào cũng luôn sạch sẽ gọn gàng.

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Xem phong thủy: Vượng môn ở nơi đất cao

Xem phong thủy: Vượng môn ở nơi đất cao

Vượng môn ở nơi đất cao

Vượng môn ở nơi đất cao

Vượng môn ở nơi đất cao

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Nếu bên ngoài cửa vượng môn của dương trạch có nước vốn là đại cát. Song nếu nền cửa lại cao hơn nên nhà thì tuy cửa chính có vượng thủy, song cũng không thể thu nạp. Bởi vậy, không thể kết luận là cát. Nếu nền cửa cao hơn minh đường trong cửa chính, cũng không thể luận là cát. Nếu đường đi bên ngoài cửa cũng cao thì cần suy luận theo từng trường hợp cụ thể.

Tại thành phố hiện đại hoặc vùng nông thôn. Có thể là do hút nước ngầm, khiến địa tầng lõm xuống. Cũng có thể là do tu sửa nâng cao đường đi nên khiến đường đi ở bên ngoài cửa cao hơn nền nhà. Do đó, đã ngăn cản vượng khí vào nhà, dẫn tới tình trạng “dương trạch nạp khí không đủ”. Nên không thể coi là nhà cát.

 

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments