các khóa học phong thủy tai Vietaa

Học thuyết Ngũ hành: Quan điểm về vật chất của Trung Hoa cổ đại

Học thuyết Ngũ hành: Quan điểm về vật chất của Trung Hoa cổ đại

Ngũ hành tức chỉ vật chất phổ biến trong tự nhiên. Đó là Kim (kim loại), Mộc (cây cối), Thủy (nước và chất lỏng nói chung), Hỏa (lửa), Thổ (đất đai). Và quy luật vận động của chúng. “Ngũ” trong học thuyết Ngũ hành chỉ vật chất hoặc nguyên tố cơ bản cấu thành thế giới. Là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. “Hành” chỉ quy luật vận động, thay đổi của vật chất này và mối liên hệ giữa chúng.

Học thuyết Ngũ hành: Quan điểm về vật chất của Trung Hoa cổ đại

Ngũ hành: Quan điểm về vật chất của Trung Hoa cổ đại

Sự hình thành khái niệm Ngũ hành

Khái niệm Ngũ hành xuất hiện lần đầu tiên trong “Thượng thư – Hồng phạm”. Ngũ hành, thứ nhất gọi là Thủy, thứ hai gọi là Hỏa, thứ ba gọi là Mộc, thứ tư gọi là Kim, thứ năm gọi là Thổ.

“Hồng phạm” coi các sự vật trong vũ trụ đều thuộc Ngũ hành. Đồng thời còn khái quát về tính chất của Ngũ hành.

 • Thủy có đặc tính ẩm ướt, hướng xuống
 • Hỏa có đặc tính tỏa nhiệt, hướng lên
 • Mộc có đặc tính sinh trưởng, phát triển
 • Kim có đặc tính lạnh lẽo, biến đổi
 • Thổ có đặc tính sinh trưởng, phát triển

Học thuyết Ngũ hành quy nạp thế giới khách quan là do năm yếu tố cơ bản nhất này cấu thành. Sự phát triển và thay đổi của các sự vật và hiện tượng trong tự nhiên đều là kết quả của quá trình vận động không ngừng và tác động tương hỗ của năm nguyên tố này.

Sự tác động tương hỗ, đối lập, phụ thuộc và chuyển hóa giữa 5 yếu tố này là quy luật, nguyên nhân “sinh diệt” của vạn vật trong vũ trụ. Quan niệm này đơn giản nhưng lại thuộc chủ nghĩa duy vật.  Rất giống với quy luật trong “Bảng chu kỳ nguyên tố” và quy luật “bảo toàn vật chất” của khoa học hiện đại.

Tham khảo các khóa học về phong thủy tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Những điều hợp kỵ khi làm bếp

Những điều hợp kỵ khi làm bếp

Bếp thuộc Hỏa, nên đặt tại hướng hung của chủ nhà. Còn cửa bếp mở về hướng tốt của bản mệnh. Như vậy sẽ có tác dụng thu nạp khí lành. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điều hợp kỵ khi làm bếp theo phong thủy học nhé!

Những điều hợp kỵ khi làm bếp

Những điều hợp kỵ khi làm bếp

Chấn mệnh Chấn trạch

Bếp nên tọa tây bắc hướng đông nam, tức tọa Ngũ quỷ hướng Diên niên. Chủ về phúc thọ, khỏe mạnh, bình an, vợ chồng hòa thuận. Tiếp đến là tọa tây hướng đông, tức là tọa Tuyệt mệnh hướng Phục vị, cũng cát lợi. Chủ về gia đình hòa thuận, khỏe mạnh, bình an.

Cấn – Khôn được tọa mà không được hướng. Khảm – Ly được hướng mà không được tọa. Đều không tốt.

Tốn mệnh Tốn trạch

Bếp thích hợp nhất là tọa tây hướng đông, tức tọa Lục sát hướng Diên niên. Chủ về phúc thọ, khỏe mạnh, bình an, vợ chồng hòa thuận. Tiếp đến là tọa tây bắc hướng đông nam, tức tọa Họa hại hướng Phục vị, cũng là tọa hướng tốt. Chủ về gia đình hòa thuận, khỏe mạnh, bình an.

Cấn – Khôn được tọa mà không được hướng. Khảm – Ly được hướng mà không được tọa. Đều không nên đặt bếp.

Khảm mệnh Khảm trạch

Bếp thích hợp nhất là  tọa tây bắc hướng đông nam, tức tọa Lục sát hướng Sinh khí. Chủ về được phú quý, con cháu vinh hiển. Đường thăng quan tiến chức suôn sẻ, thuận lợi. Tiếp đến là thích hợp với tọa tây hướng đông, tức tọa Họa hại hướng Thiên y, cũng rất tốt. Chủ về của cải nhiều, khỏe mạnh, trường thọ.

Cấn – Khôn được tọa mà không được hướng. Khảm – Ly được hướng mà không được tọa. Đều không nên đặt bếp.

Ly trạch Ly mệnh

Bếp thích hợp nhất là tọa tây hướng đông, tức tọa Ngũ quỷ hướng Sinh khí. Chủ về được phú quý, con cháu vinh hiển. Sự nghiệp phát triển thuận lợi. Tiếp đến là thích hợp với tọa tây bắc hướng đông nam, tức tọa Tuyệt mệnh hướng Thiên y, cũng tốt. Chủ về của cải nhiều, khỏe mạnh, trường thọ.

Cấn – Khôn được tọa mà không được hướng. Khảm – Ly được hướng mà không được tọa. Đều không nên đặt bếp.

Những điều hợp kỵ khi làm bếp

Càn mệnh Càn trạch

Bếp thích hợp nhất là tọa đông hướng tây, tức tọa Ngũ quỷ hướng Sinh khí. Chủ về được phú quý, sự nghiệp phát triển thuận lợi, con cháu vinh hiển. Tiếp đến là thích hợp với tọa đông nam hướng tây bắc, tức tọa Họa hại hướng Phục vị, cũng tốt. Chủ về gia đình hòa thuận, khỏe mạnh, bình an.

Cấn – Khôn được tọa mà không được hướng. Khảm – Ly được hướng mà không được tọa. Đều không nên đặt bếp.

Đoài trạch Đoài mệnh

Bếp thích hợp nhất là tọa đông nam hướng tây bắc, tức tọa Lục sát hướng Sinh khí. Chủ về phú quý, con cháu vinh hiển, công việc thuận lợi. Tiếp đến là thích hợp với tọa đông hướng tây, tức tọa Tuyệt mệnh hướng Phục vị, cũng tốt. Chủ về gia đình hòa thuận, khỏe mạnh, bình an.

Cấn – Khôn được tọa mà không được hướng. Khảm – Ly được hướng mà không được tọa. Đều không nên đặt bếp.

Cấn trạch Cấn mệnh

Bếp thích hợp nhất là tọa đông nam hướng tây bắc, tức tọa Tuyệt mệnh hướng Thiên y. Chủ về của cải nhiều, khỏe mạnh, trường thọ. Tiếp đến là thích hợp với tọa đông hướng tây, tức tọa Tuyệt mệnh hướng Phục vị, cũng tốt. Chủ về gia đình hòa thuận, khỏe mạnh, bình an.

Cấn – Khôn được tọa mà không được hướng. Khảm – Ly được hướng mà không được tọa. Đều không nên đặt bếp.

Khôn trạch Khôn mệnh

Bếp thích hợp nhất là tọa đông hướng tây, tức tọa Họa hại hướng Thiên y. Chủ về phú quý, của cải nhiều, khỏe mạnh, trường thọ. Tiếp đến là thích hợp với tọa đông nam hướng tây bắc, tức tọa Ngũ quỷ hướng Diên niên, cũng tốt. Chủ về vợ chồng hòa thuận, phúc thọ song toàn.

Cấn – Khôn được tọa mà không được hướng. Khảm – Ly được hướng mà không được tọa. Đều không nên đặt bếp.

Tham khảo thêm bài viết Dương trạch tam thập tắc: Xây bếp tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Những điều hợp kỵ khi kê giường (2)

Những điều hợp kỵ khi kê giường (2)

Giường là nơi để mọi người ngủ và nghỉ ngơi. Mỗi người dành ít nhất 1/3 thời gian trong ngày trên giường ngủ. Giường ngủ cũng liên quan mật thiết đến sức khỏe và cuộc sống của con người. Vì vậy vị trí kê giường ngủ vô cùng quan trọng. Ngày xưa mọi người đã đặt ra rất nhiều quy định về việc này. Dưới đây là những điều hợp kỵ khi kê giường theo phong thủy Bát Trạch.

Những điều hợp kỵ khi kê giường theo phái Bát Trạch

Những điều hợp kỵ khi kê giường theo phái Bát Trạch

Quan điểm của phái Bát Trạch về phong thủy giường ngủ

Người ta chia phòng ở thành năm loại khí. Đó là:

 • Sinh khí
 • Vượng khí
 • Tiết khí
 • Sát khí
 • Tử khí

Ví dụ như Đoài trạch, hướng Khôn, Cấn là Thổ, Thổ sinh Đoài Kim. Vì vậy, hai hướng Khôn, Cấn chính là Sinh khí. Hướng Càn là Kim, tỷ hòa với Đoài Kim nên là Vượng khí. Khảm là Thủy, sinh ra tọa sơn là Đoài Kim, nên là Tiết khí. Hai hướng Tốn, Chấn là Mộc, bị tọa sơn Đoài Kim khắc, nên là Tử khí. Hướng Ly thuộc Hỏa, khắc chế tọa sơn Đoài Kim, nên là phương vị Sát khí.

Sinh khí và Vượng khí là cát. Tiết khí, Sát khí và Tử khí là hung. Nếu có thể tọa ở sinh vượng và hướng về sinh vượng thì đại cát. Nếu không làm được điều đó thì tọa hung hướng cát cũng được.

Đầu giường không nên quay về phía tây

Chủ yếu vì ba lý do sau:

Thứ nhất, tương truyền rằng thế giới cực lạc ở phương tây. Vì vậy, trong dân gian thường nói “đi Tây thiên hoặc đi chầu Phật” để chỉ cái chết. Vì vậy mới cho rằng nằm ngủ quay đầu về phía tây là không tốt.

Thứ hai, vì mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây. Phía tây là hướng mặt trời lặn, là phương suy tàn tối tăm. Vì vậy không nên quay đầu về phía tây. Nếu không sẽ bất lợi cho sức khỏe và sự nghiệp.

Thứ ba, vào mùa hè, ánh mặt trời phía tây hết sức chói chang. Do đó nằm ngủ quay đầu về phía tây dễ bị nắng chiếu mà trúng nắng ngã bệnh.

Nhưng ba nguyên nhân trên đều không tự nhiên. Đặc biệt, hai nguyên nhân đầu là không khoa học. Nguyên nhân thứ ba là do bị nắng chiếu vào, có thể giải quyết bằng cách mắc rèm cửa dày. Bởi vậy đều không đáng lo.

Những điều hợp kỵ khi kê giường theo phái Bát Trạch

Yếu tố không gian và môi trường xung quanh giường ngủ

Khi kê giường ngủ có rất nhiều điều cần tránh. Vì vậy phải hết sức lưu ý.

Đầu giường không nên có xà nhà chiếu xuống. Phong thủy học quan niệm xà ngang chiếu xuống giường sẽ không tốt cho sức khỏe của người sử dụng. Nếu xà ngang chiếu xuống phần đầu dễ gây bệnh ở đầu. Như đau đầu, choáng váng, mất ngủ và bệnh não. Nếu không thể di chuyển vị trí của giường thì có thể làm một lớp trần thạch cao để che xà nhà. Hoặc ngủ trên giường hai tầng

Đầu giường không nên đối diện với cửa phòng. Nếu không sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và sự nghiệp của người sử dụng. Vì vậy nên hết sức tránh. Nếu không thể di chuyển vị trí của giường thì có thể thay đổi hướng nằm để tránh bị ngoại khí lùa thẳng từ cửa vào.

Đầu giường kê quá gần cửa sổ sẽ khiến người ta bị ảnh hưởng nhiều bởi môi trường bên ngoài. Khó có thể yên tĩnh nghỉ ngơi.

Đầu giường chiếu thẳng vào gương cũng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giấc ngủ. Nặng thì bị mất ngủ vì giật mình, hay tinh thần hoảng loạn, bệnh tật triền miên.

Tham khảo thêm bài viết Phòng ngủ ảnh hưởng tới sự thịnh suy tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Xem phong thủy: Chọn đất làm nhà

Xem phong thủy: Chọn đất làm nhà

Giới khí tức chặn dòng khí lại, nhằm tạo ra cảm giác “Dương khí tích tụ”. Nhà ở có thể giới khí được hay không là có liên quan trực tiếp đến khâu chọn đất làm nhà. Tức là vừa phải lưu ý đến việc lựa chọn môi trường chung (môi trường bên ngoài). Vừa phải lưu ý với việc lựa chọn môi trường riêng (môi trường trong nhà).

Chọn đất làm nhà

Chọn đất làm nhà

Giới khí cho nhà ở

Móng nhà cũng phải dùng long, huyệt, sa thủy để giới khí. Nhưng điều quan trọng nhất của phong thủy Dương trạch chính là không gian rộng rãi và thoải mái. Thế của rặng núi gần đó phải hùng vĩ, mặt đất phải bằng phẳng, phía trước có án sơn với độ cao phù hợp. Hai bên có long hổ sơn bao quanh, người đứng ở đó sẽ có cảm giác “Dương khí tích tụ”.

Trong thành phố, các dãy nhà được quy hoạch quy củ, không chênh lệch nhiều về độ cao. Phải có nhiều người qua lại thì nhân khí mới vượng. Ở nông thôn, các nhà phải liền kề nhau, cây cối tươi tốt, không nên làm nhà cách xa khu dân cư, mà cây cối xung quanh lại khô héo. Ở miền núi, phải có núi và nước bao quanh. Không nên ở nơi có thế núi dốc dựng đứng, dòng nước chảy xiết, khoảng không gian phía trước lại hẹp.

Sống ở miền núi thì phải chọn nơi có thế rồng đến. Sống ở vùng đồng bằng thì phải chọn nơi có thế nước chảy đến. Long thủy kết hợp mới là thế đẹp. Nếu không thì cả về nhân đinh lẫn tài vận đều không thể vượng. Cho dù có vượng thì cũng không giữ được lâu.

Nếu phù hợp với những nguyên tắc này, cho dù ở trong nguyên vận nào, nhà cửa vẫn được bình an, nhân đinh và tài vận đều hưng vượng.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Chọn đất làm nhà

Chọn đất làm nhà

Điểm quan trọng trong mối quan hệ giữa việc chọn môi trường chung và môi trường sinh thái là:

 • ánh sáng đầy đủ
 • mùa hè có gió nam thổi đến
 • có bình phong che chắn gió lạnh phương bắc
 • hệ thống thoát nước tốt
 • đất và nước điều tiết tốt để điều hòa bầu không khí
 • mạng lưới giao thông thuận lợi

Khi chọn đất làm nhà nên chọn nơi cao ráo. Kỵ nhất là làm nhà ở nơi có địa hình thấp và trũng. Hình thế xung quanh nên bằng phảng, kỵ nhất là gồ ghề. Nếu mảnh đất đó có hình dáng kỳ dị thì nên cắt bỏ phần góc đi, không nên tận dụng làm nhà.

Phía trước nhà phải bằng phẳng và không có chướng ngại vật. Độ cao phù hợp, tránh một bên cao một bên thấp. Cũng tránh một bên có nhà chái, một bên không. Tốt nhất là có hình chữ nhật với chiều sâu dài hơn chiều rộng. Tránh mở rộng theo chiều ngang, hoặc bề ngang hẹp mà quá dài.

Phía trước và phía sau phải rộng bằng nhau. Tránh phía trước rộng, phía sau hẹp. Đặc biệt cần tránh phía trước hẹp, phía sau rộng. Phía trước và phía sau đều rộng còn ở giữa hẹp, hoặc phía trước và phía sau đều hẹp còn ở giữa rộng cũng là thế cần tránh.

Tham khảo thêm bài viết Xây nhà và chọn ngày lành tháng tốt tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Sơ đồ Đại du niên ca (phần 2)

Sơ đồ Đại du niên ca (phần 2)

Đại du niên ca còn gọi là Bát quái sáo Cửu tinh ca (bài ca quyết Bát quái lồng Cửu tinh). Dựa vào phương vị Bát quái Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài để lập thành bài ca quyết. Mỗi quẻ quản một hướng. Dưới đây, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu những phần còn lại của sơ đồ Đại du niên ca.

Sơ đồ Đại du niên ca

Sơ đồ Đại du niên ca

Chấn diên sinh họa tuyệt ngũ thiên lục

Chấn là Sấm, là trưởng nam, Tam Bích thuộc mộc, tượng là chén ngửa. Phương vị tiên thiên là đông bắc, phương vị hậu thiên là chính đông. Chấn nhận hào sơ từ cha Càn, nên là trưởng nam Chấn là Sinh khí của lầu gác. Cho nên gọi là Lôi môn, kỵ Bát sát tại Thân, phạm Hoàng tuyền tại Tuất, bị tiêu diệt tại Đoài.

Nếu khai môn phóng thủy sẽ ảnh hưởng đến trưởng nam. Thiếu niên sống cô đơn, tai ương họa hoạn kéo đến tới tấp. Nếu được Khảm Thủy sinh trợ, Tốn Tân tương hợp, chủ về gia đình hòa thuận, phú quý cát tường. Nếu muốn xây sửa, phải chọn ngày lành tháng tốt, chọn ba phương cát, sẽ càng thêm giàu sang lừng lẫy.

Tốn thiên ngũ lục họa sinh tuyệt diên

Tốn là gió, là trưởng nữ, Tứ Lục thuộc mộc, tượng là đứt dưới. Phương vị tiên thiên là tây nam, phương vị hậu thiên là đông nam, nhận linh khí từ hào sơ của quẻ Khôn. Vì là trưởng nữ nên gọi là tam tượng, tương hợp tại Chấn Canh, bị tiêu diệt tại Cấn Bính, Sợ diệu khí tại Đoài.

Nếu khai môn phóng thủy thì cả người và của đều mất, kiện tụng triền miên. Nếu gặp Chấn Canh đắc vị, Ly Khảm vãng lai, thì con cái giỏi giang, có tài văn chương.

Ly lục ngũ tuyệt diên họa sinh thiên

Ly là lửa, là trung nữ, Cửu Tử thuộc hỏa, tượng là rỗng giữa. Phương vị tiên thiên là chính đông, phương vị hậu thiên là chính nam. Hào giữa nhận được vượng khí của Khôn Thổ, nên là trung nữ, tại hướng nam nhận chân tinh của Ly, kỵ Tỵ Hợi Bát sát, Sửa Cấn Hoàng tuyền.

Nếu khai môn phóng thủy mà phạm phải thì tai họa triền miên, hỏa hoạn, bệnh tật, không chốn nương thân. Nếu có gặp thủy đến, mộc sinh thì đại cát, con cái giỏi giang, vợ chồng hạnh phúc.

Khôn thiên diên tuyệt sinh họa ngũ lục

Khôn là đất, là lão Âm, Nhị Hắc thuộc thổ, tượng là sáu khúc. Phương vị tiên thiên là đông nam, phương vị hậu thiên là tây nam. Ba lần lấy ở Càn mà được ba nữ. Kỵ Chấn Canh tiệu diệt, sợ Ất Mão sát diệt, Sửu Dần là Hoàng tuyền, Chấn Tốn là bị khắc.

Nếu khai môn phóng thủy mà phạm phải sẽ tổn thương đến mẹ, sau đó là con cháu. Phải cô độc, tuyệt tự, không thể giải trừ. Nếu kết hợp với Càn, Đoài, được Sửu Cấn sinh trợ, chủ về mẹ được sống lâu, có quyền thế, vợ chồng hạnh phúc, vợ hiền thục đức hạnh.

Đoài sinh họa diên tuyệt lục ngũ thiên

Đoài là đầm, là thiếu nữ, Thất Xích thuộc kim, tượng là khuyết trên. Phương vị tiên thiên là đông nam, phương vị hậu thiên là chính tây. Do được hào thượng của quẻ Khôn Thổ nên là thiếu nữ. Có tài ăn nói, ở bên mẹ già. Kỵ nhất bị Càn Giáp tiêu diệt, Hoàng tuyền tại Tốn, sợ Bát sát Tỵ Đinh vô tình, tối kỵ Ly Cửu Tử khắc chế.

Nếu phạm phải thì hao tổn nhân đinh, trộm cắp liên miên, thai nhi khó được bảo toàn. Nếu gặp được chính khí Càn Khôn, lại được Cấn Thổ hỗ trợ thì vợ chồng thuận hòa, con cái ngoan hiền, giỏi giang, phú quý.

Tham khảo các khóa học về phong thủy tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Đại du niên ca: Tinh hoa phong thủy Bát trạch

Đại du niên ca: Tinh hoa phong thủy Bát trạch

Đại du niên ca còn gọi là Bát quái sáo Cửu tinh ca (bài ca quyết Bát quái lồng Cửu tinh). Dựa vào phương vị Bát quái Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài để lập thành bài ca quyết. Mỗi quẻ quản một hướng. Cửu tinh gồm có:

 • Sinh khí Tham Lang Mộc Tinh
 • Thiên y Cự Môn Thổ Tinh
 • Diên niên Vũ Khúc Kim Tinh
 • Ngũ quỷ Liêm Trinh Hỏa Tinh
 • Tuyệt mệnh Phá Quân Kim Tinh
 • Lục sát Văn Khúc Thủy Tinh
 • Họa hại Lộc Tồn Thổ Tinh
 • Tả Phụ
 • Hữu Bật

Đại du niên ca: Tinh hoa phong thủy của phái Bát trạch

Đại du niên ca: Tinh hoa phong thủy của phái Bát trạch

Tham khảo các khóa học phong thủy tại đây!

Đại du niên ca xuất hiện trong “Bát trạch chu thư” của Hoàng Đế. Thông qua bài ca quyết này có thể biết được tình trạng cát hung họa phúc của tám hướng và hai mươi tư hướng của nhà ở. Trong đó, có ba cát tinh (sao tốt), bốn hung tinh (sao xấu). Ba cát tinh là: Sinh, Diên, Thiên. Bốn hung tinh là: Họa, Tuyệt, Ngũ, Lục.

Nhà ở được phương Sinh khí, gia chủ hiếu thuận, thông minh. Lợi về đường công danh và địa vị, có thể vượng đinh, vượng tài.

Nhà ở được phương Diên niên, gia chủ có tuổi thọ cao, có quý nhân phù trợ, được lòng mọi người, có thể thắt chặt thêm quan hệ tình cảm vợ chồng.

Nhà ở được phương Thiên y, gia đình càng hòa thuận, có bạn bè giúp đỡ. Ít bệnh tật, luôn được ăn no mặc ấm.

Nhà ở được sao Phụ Bật chiếu vào, gia chủ là người hiền từ, tuổi thọ không cao, cuộc sống bình thường, ít xảy ra tranh chấp cãi cọ.

Nhà ở được phương Tuyệt mệnh, có tai nạn đổ máu, gặp trộm cướp. Gia chủ mất sớm, hay ốm vặt, tuyệt tự, thoái tài.

Nhà ở được phương Ngũ quỷ, bị trúng tà, phá tài, gặp tai nạn, kiện tụng.

Nhà ở được phương Lục sát, gia trạch không được yên, ngoại tình, bệnh tật triền miên, ham mê tửu sắc, sống dâm loạn vô độ.

Nhà ở được phương Họa hại, hay kiện tụng, tranh chấp, hoặc có người phải sống cô độc.

Tham khảo thêm bài viết về Phong thủy Bát trạch tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Tầm quan trọng của lối đi đối với nhà ở

Tầm quan trọng của lối đi đối với nhà ở

Địa thế có ảnh hưởng rất quan trọng đối với trạng thái cát hung của nhà ở. Lối đi (lai lộ) chính là con đường chạy qua trước nhà. Đường đi được xây dựng phù hợp sẽ đem lại cát tường. Bài viết này sẽ cho thấy tầm quan trọng của lối đi đối với nhà ở.

Tầm quan trọng của lối đi đối với nhà ở

Tầm quan trọng của lối đi đối với nhà ở

Lối đi (lai lộ) đem lại sự cát tường cho nhà ở

Khi xây nhà cần lưu ý sửa sang lối đi vào nhà để nhận được sự cát tường. Nếu phạm phải “để lộ” (đường chắn) thì gia đình không được yên ổn. Ví dụ, chủ nhà chuyển từ phía đông tới. Sau khi dọn đến ở, nếu làm lối đi ở mé phía tây nhà, gọi là “để lộ”. Nếu làm lối đi ở mé phía đông nhà, gọi là “lai lộ”. Các phương vị di chuyển bất kể gần xa đều loại suy từ đó.

Khi kết hôn, mua sắm đồ đạc, làm ăn kinh doanh, cầu quan cầu lợi… đều nên chọn hướng Phúc đức mà đi. Như vậy điềm tốt lành mới được bền lâu. Nếu tới từ phương Hình họa thì không tốt.

Khi tu sửa nhà cửa kỵ nhất là có căn phòng hình đầu rùa (tức có bộ phận nhô ra) tại phương Ngọ hướng về phía bắc chiếu thẳng vào trung đường. Đó là bố cục hung hại, nếu có nhà cao một chút cũng không tốt.

Nếu nhà ở là quy đầu Ngọ (nhà ở có chỗ lồi ra, chỗ lồi nằm tại phương chính nam), sẽ phải đổi chủ hoặc không tốt cho chủ nhà. Đây là một bố cục không may mắn. Tại các hướng Ngọ, Tỵ đông, Tốn Tỵ có tòa nhà cao tầng cũng không tốt.

Tầm quan trọng của lối đi đối với nhà ở

Ảnh hưởng của Tứ vương thần đối với nhà ở

Khi xây nhà cũng phải tránh “Tứ vương thần”. Tứ vương thần còn gọi là Đế Xa, Đế Lộ, Đế Xá. Ví dụ vào tháng ba mùa xuân, hướng đông là  Thanh Đế, cây cối tốt tươi. Dần là Xa, Mão là Lộ, Thìn là Xá; tức tháng giêng, tháng hai và tháng ba không nên quay về hướng đông.

Nếu phạm phải Đế Xa sẽ bất lợi cho người cha. Nếu phạm phải Đế Lộ sẽ bất lợi cho người mẹ. Nếu phạm phải Đế Xá sẽ bất lợi cho con cháu. Nếu xây dựng vào mùa hè, mùa thu và mùa đông cũng loại suy từ đó.

Xây sửa phương Sinh khí để tích tụ phúc khí

 • Tháng giêng: sinh khí tại Tý – Quý, tử khí tại Ngọ – Đinh
 • Tháng hai: sinh khí tại Sửu – Cấn, tử khí tại Mùi – Khôn
 • Tháng ba: sinh khí tại Dần – Giáp, tử khí tại Thân – Canh
 • Tháng tư: sinh khí tại Mão – Ất, tử khí tại Dậu – Tân
 • Tháng năm: sinh khí tại Tốn – Tỵ, tử khí tại Tuất – Càn
 • Tháng sáu: sinh khí tại Tỵ – Bính, tử khí tại Hợi – Nhâm
 • Tháng bảy: sinh khí tại Ngọ – Đinh, tử khí tại Tý – Quý
 • Tháng tám: sinh khí tại Mùi – Khôn, tử khí tại Sửu – Cấn
 • Tháng chín: sinh khí tại Thân – Canh, tử khí tại Dần – Giáp
 • Tháng mười: sinh khí tại Dậu – Tân, tử khí tại Mão – Ất
 • Tháng mười một: sinh khí tại Tuất – Càn, tử khí tại Thìn – Tốn
 • Tháng mười hai: sinh khí tại Hợi – Nhâm, tử khí tại Tỵ – Bính

Tham khảo các khóa học phong thủy tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Sự vật đại diện bởi Cửu tinh : Sao tam bích lộc tồn

Sự vật đại diện bởi Cửu tinh : Sao tam bích lộc tồn

Mỗi ngôi sao trong Cửu tinh đều có thuộc tính ngũ hành của riêng mình. Lần lượt đại diện cho các sự vật khác nhau. Về thuộc tính cát hung, Cửu tinh cũng có những đặc điểm khác biệt. Phong thủy Vietaa hôm nay sẽ giới thiệu về Sao tam bích lộc tồn.

Sự vật đại diện bởi Cửu tinh : Sao tam bích lộc tồn

Đây là một trong những ngôi sao xấu nhất của Cửu tinh. Trong phong thủy học, có thể sử dụng những vật dụng mang Hỏa tính như thảm trải sàn màu đỏ, nến… để hóa giải sát khí của Tam bích lộc tồn.

Ngôi sao này rất có tác dụng trong việc bồi dưỡng tinh thần và ý chí tích cực phấn đấu vươn lên. Đồng thời, nó cũng có tác dụng cải thiện tâm trạng nóng nảy, dễ cáu gắt.

Bạn muốn hiểu thêm về phong thủy? Tham khảo các khóa học về phong thủy tại đây!

Sự vật đại diện bởi Cửu tinh : Sao tam bích lộc tồn

 

Mệnh sao

Ngôi sao này có Ngũ hành thuộc Mộc, đại diện cho nhân vật con trai trưởng, quan chức nhà nước, tướng soái…

Nhân vật

Sao này đại diện cho tính cách không ổn định, hay nóng nảy, thần hồn nát thần tính.

Bộ phận cơ thể

Sao này đại diện cho bộ phận cơ thể là đầu tóc, cổ họng, gan và chân.

Bệnh tật

Sao này đại diện cho bệnh tật là bệnh gan, các bệnh tật ở chân.

Đồ vật

Sao này đại diện cho những sự vật như: cây cỏ, hoa lá, sáo, các sự vật có hình sừng hươu.

Đồ gia dụng

Sao này cũng đại diện cho những đồ gia dụng có hình chữ nhật như: bàn, ghế, tủ quần áo…

Hình dạng

Sao này cũng đại diện cho những hình cao lớn, hình chữ nhật.

Màu sắc

Màu sắc được đại diện bởi ngôi sao này là: màu vàng, màu xanh lam và các loại màu xanh lục như xanh ngọc, xanh non… Những màu sắc này có tác dụng kích thích tiềm năng tiềm ẩn của con người.

Tham khảo thêm bài viết Sao nhị hắc cự môn tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Tính chất cát hung qua hình dáng của nhà ở

Tính chất cát hung qua hình dáng của nhà ở

Hình dáng của một ngôi nhà đẹp hay xấu có thể đánh giá qua trực quan. Ngôi nhà có hình dáng đẹp cần phải vuông vức, cân đối, thoáng đãng và kiên cố. Ngôi nhà xiêu vẹo, kết cấu lỏng lẻo được coi là ngôi nhà xấu. Nhưng trạch hình cũng cần có khí thì mới linh nghiệm. Trong phong thủy học ta cũng có thể đánh giá về tính chất cát hung qua hình dáng của nhà ở và khu đất làm nhà.

Tính chất cát hung qua hình dáng của nhà ở và khu đất làm nhà

Tính chất cát hung qua hình dáng của nhà ở và khu đất làm nhà

Lựa chọn địa hình

Tốt  nhất là chọn khu đất có hình chữ nhật, lý tưởng nhất vẫn là chiều dài chưa gấp đôi chiều rộng. Nếu chiều dài gấp hơn hai lần chiều rộng thì lại là địa hình xấu. Địa hình đẹp là dài theo chiều đông – tây, chiều nam – bắc hoặc chiều đông nam – tây bắc. Còn các chiều khác đều không tốt. Địa hình hình vuông, hình tam giác, khuyết góc và hình đa giác đều là những địa hình xấu.

Long, huyệt thực sự tốt chỉ có thể gặp được một cách ngẫu nhiên chứ thật sự rất khó tìm. Phải có phúc phận rất lớn mới gặp được.

Nhìn chung, hiện nay khi lựa chọn địa hình, chỉ cần xem xét đến một vài nhân tố. Ngoài ra cũng yêu cầu tọa hướng của nhà ở phải thừa nguyên đắc vận. Hình dáng của ngôi nhà phải vuông vắn, cách bài trí bên trong phải phù hợp với nguyên tắc sơn thủy.

Chọn nền đất

Trong trạch vận, địa hình gồ ghề cao thấp không đồng đều rất dễ dẫn đến những ảnh hưởng cát hung. Vì vậy phải đặc biệt lưu ý. Quan điểm thông thường là: nền nhà bằng phẳng là tốt nhất, phía đông hoặc phía nam hơi cao cũng không sao. Nhưng nếu địa hình ở phía đông hoặc phía nam cao thì đó là tướng hung. Còn chiều từ bắc đến phía tây hơi cao thì thuộc tướng cát.

Vùng đất trên núi và dưới chân núi chịu rất nhiều ảnh hưởng của gió. Xét về mọi mặt thì những ảnh hưởng đó đều không tốt, nên cố gắng tránh xa. Nền đất trên gò núi có khả năng làm tăng tài sản. Nền đất cạnh các con sông do chịu ảnh hưởng của dòng chảy nên không kiên cố, cần tránh nơi này. Đồng thời cũng phải tránh những nơi có quá nhiều bùn cát.

Chất đất cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe con người. Khi kiến tạo nhà ở nhất định phải tìm nơi có chất đất tốt: nên chọn đất đỏ, nếu có pha tạp thêm ít đất đen cũng không sao. Nhưng chất đất ở nơi có cây cối tốt tươi là tốt nhất. Đất không quá khô, ít bụi đất và độ ẩm vừa phải cũng là một loại đất tốt. Ngược lại, đất có độ ẩm cao và luôn trong tình trạng ẩm ướt là loại đất xấu nhất.

Đặc biệt là nơi chôn rác thải và phế liệu rất dễ sinh ra khí độc, khiến mặt đất cũng không được trong lành, đó là loại đất xấu.

Tham khảo thêm các khóa học phong thủy tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Cổng cửa và phong thủy nhà ở (Phần 1)

Cổng cửa và phong thủy nhà ở (Phần 1)

Cổng cửa – cổng chính là khí khẩu của toàn bộ căn nhà, quyết định trạng thái cát hung của phong thủy nhà ở.

Cổng cửa trong phong thủy nhà ở

Các loại cổng cửa

Cổng cửa được chia thành nhiều loại. Trong đó, cổng chính (đại môn) là cổng lớn bên ngoài nhà ở, là cánh cửa quan trọng nhất của ngôi nhà. Nên mở tại phương vị thượng cát của nhà. Cổng giữa (trung môn) là lớp cửa bên trong cổng chính, còn gọi là nghi môn (cổng trong). Tuy không quan trọng bằng cổng chính, nhưng ngoài các cung Chấn, Tốn, Càn, Đoài không thích hợp mở trung môn, còn các cung khác đều có thể ra vào từ cửa của đại sảnh (phòng khách lớn).

Nếu không có hai lớp cổng thì cổng trong cũng chính là cổng lớn. Như vậy cũng cần phải đặt ở phương thượng cát. Cửa chung (tổng môn) chính là nơi mọi người trong nhà thường xuyên ra vào. Nếu nhà có diện tích tương đối nhỏ thì chỉ cần tính đến sự cát hung của cổng chính là được. Cửa của các phòng vì cách cửa chính khá nên mức độ cát hung không linh nghiệm lắm. Cổng chính và cửa phụ đều cát lợi sẽ đại cát.

Cổng cửa và sự cát hung

Sự cát hung của cổng cửa

Cổng cửa

Cổng cửa trong nhà dù to hay nhỏ, chỉ cần là loại có hai cánh, thì các cánh phải to bằng nhau. Nếu cánh bên trái to dễ phải đổi vợ, cánh bên phải to phải chịu cảnh cô quả. Nếu diện tích nhỏ hẹp, nhà ở thấp bé, thì phải coi trọng cổng chính. Đồng thời kết hợp với phương vị của cổng phụ và bếp. Nếu diện tích rộng rãi, có nhiều phòng, các phòng cách cửa chính tương đối xa thì phải coi trọng cửa chung và cổng phụ. Ngoài ra cũng phải kết hợp với vị trí của cửa phòng và bếp.

Cổng chính đẹp và hoàn hảo thì nhà ở sẽ tốt đẹp, nếu cửa chung đẹp thì chỉ có một dãy nhà tốt đẹp. Nếu cửa phòng đẹp thì chỉ có căn phòng đó cát lợi mà thôi.

Sự cát hung của cổng cửa

Muốn luận bàn sự cát hung của nhà ở thì phải xem xét sự cát hung của lối đi. Nếu làm tại phương vị tọa sơn và ba phương Sinh khí, Thiên, Diên niên, sẽ dẫn được luồng khí lành vào nhà. Điều này khiến những người đi theo lối đó được phúc ấm. Nếu ở cùng với người khác thì cửa không thể đóng. Hai bên đều có lối đi thì sẽ tán khí mà khiến gia trạch suy yếu, phúc họa đều có thể xuất hiện. Nhà kiểu này chỉ có đặt bếp ở phương vị tốt mới có thể đại cát.

Nếu cổng chính của nhà mở tại hướng hung, hơn nữa lại không có điều kiện di dời chỉnh sửa, cần phải mở một cổng khác ở phương vị tốt để đón khí lành thì mới có thể cứu vãn tình thế. Không nên mở cổng chính ở bức tường phía sau nhà. Vì nó sẽ tiết khí, do đó cổng phụ phải mở tại phương vị tốt bên hông nhà.

Cổng cửa trong nhà không nên làm quá nhiều, cửa nhiều tất sẽ tán khí. Lối đi cũng không nên chia làm nhiều ngả, nhiều ngả thì thế nhà sẽ yếu. Cửa nhà đối diện thẳng với cửa nhà kho, cửa chùa, cổng thành là hung. Đường phố chiếu thẳng vào nhà là hung. Đường phố chiếu vào nhà như hình cánh cung ngược cũng là hung. Ba tầng cửa cũng không được chiếu thẳng với nhau, vì như thế là hung.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments