các khóa học phong thủy tai Vietaa

Dương trạch tam thập tắc: Phương cát hung cao

Dương trạch tam thập tắc: Phương cát hung cao

Phương cát hung cao

Tại nơi sinh tinh vượng tướng của dương trạch nếu có thứ cao lớn sừng sững là cát. Tử Bạch phi tinh của năm tháng bay tới nơi đó. Nếu có quan hệ sinh trợ chính là “đã cát lại càng cát”. Nếu là quan hệ khắc tiết lại chủ hung. Tại nơi hướng tinh vượng tướng nếu có thứ cao lớn sừng sững là hung. Tử Bạch của phi tinh năm tháng bay tới. Nếu có quan hệ khắc tiết lại là cát. Còn nếu là quan hệ sinh trợ thì chủ hung.

Phương cát hung cao

Phương cát hung cao

Huyền không học gọi sơn phi tinh và hướng phi tinh là hai long thần chính trong Huyền Không phi tinh bàn. Sơn tinh gọi là long thần trên núi. Hướng tinh gọi là long thần trong nước. Trong “Thiên ngọc kinh” có nói: “Long thần trên núi không xuống nước, long thần trong nước không lên núi”.

Có nghĩa là cung vị có sơn long vượng (sao đương vượng), tướng (sao sinh khí) bay tới cần có môi trường hình cục cao lớn. Ví như núi hoặc thứ cao lớn khác. Còn cung vị có thủy long vượng tướng bay tới cần có môi trường hình  cục thấp. Ví như có nước hoặc nơi trũng xuống. Tại nơi sơn thủy long thần suy tử cần môi trường hình cục bằng phẳng, rộng rãi. Chỉ có vậy mới phát huy vai trò tăng vượng của sơn thủy long thần. Mới có thể kìm hãm được sự tiết xuất của sát khí long thần suy tử.

Cũng có nghĩa là có thể “thu sơn xuất sát”.  Hơn nữa, nếu long thần vượng tướng ở vị trí sinh vượng. Tử Bạch phi tinh của năm tháng tới sinh trợ thì càng cát, tới khắc tiết thì giảm cát tăng hung. Long thần suy tử ở vị trí sinh vượng. Tử Bạch phi tinh năm tháng sinh trợ thì hung, tới khắc tiết thì lại là cát.

 

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp giá rẻ tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Dương trạch tam thập tắc: Phi tinh

Dương trạch tam thập tắc: Phi tinh

Phi tinh

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp hay nhất tại đây!

Phi tinh

Phi tinh

Phương pháp phi tinh trong dương trạch và âm trạch của Huyền Không địa lý về đại thể giống nhau. Bởi vậy, đều coi nguyên vận nhận khí làm chính và coi sự bay tới của vận tinh và sơn hướng phi tinh làm phụ. Tuy nhiên giữa chúng cũng có sự khác biệt. Đó là âm trạch coi trọng thủy, dương trạch coi trọng hướng nạp khí. Hướng cửa trong dương trạch dùng để nạp khí. Nếu bên ngoài có nước phản quang thì còn quan trọng hơn cả đường đi. Sự vượng suy, lành dữ của dương trạch được phán đoán dựa vào nước. Đồng thời, còn cần tham khảo vị trí phi tinh bay tới trong tinh bàn.

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy nhà ở tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments

Dạy xem phong thủy nhà ở: Nhà Tý Ngọ kiêm Quý Đinh, vận 5 xây dựng

Dạy xem phong thủy nhà ở

Dạy xem phong thủy nhà ở

Dạy xem phong thủy nhà ở

Nhà chính là sơn Tý hướng Ngọ. Cổng mở tại phương Tốn. Tại phương đoài của ngôi nhà có một ngọn núi nhỏ, phía sau ngọn núi lại có một ngọn núi nhỏ nhô cao.

Trường hợp này tuy là cục Vượng sơn vượng hướng. Nhưng tọa sơn lại có hình núi không đẹp, đáo hướng nhưng hướng không có nước. Do vậy, không thể phát huy tác dụng cát của của Vượng sơn vượng hướng.

Trung niên mất mạng

Cổng nhà mở tại cung Tốn, sơn tinh của cung Tốn là Nhị Hắc Thổ, hướng tinh là Nhất Bạch Thủy. Nhị Hắc khắc Nhất Bạch. Nhất Bạch là Khảm, là trung nam. Nếu nơi mở cổng có nhà hàng xóm che khuất thì càng làm tăng thế Thổ. Do vậy, mới có suy đoán “người trên tuổi trung niên bị khắc mà chết”. Tuy nhiên nếu mở một con đường ở phía trước cửa tại phương Tốn, mà vận tinh của cung Tốn là 4, là cách cục Nhất Tứ đồng cung, 4 là Văn Xương. Nên sẽ phán đoán là gia đình có học.

Núi nhỏ lên từ phía sau, chủ gặp quỷ

Cung Đoài có ngọn núi nhỏ, khi đến vận 7 Thất Xích là vượng tinh, tại hướng là cung Đoài có Thất Xích. Nhưng lại không có dòng chảy đẹp, mà có núi, tức long thần tại thủy thượng sơn, là cục hung. Mà hình núi là nhô từ phía sau. Tức phía sau ngọn núi lại có một ngọn núi khác nhô lên. Do vậy, suy đoán “vận 7 gặp quỷ”.

Đến vận 8, Bát Bạch là vượng tinh, sơn của cung Đoài là Bát Bạch, lại có ngọn núi, khí suy của vận 7 tiêu biến. Do vậy, suy đoán “vận 8 đã tiêu tan”. Nhưng do hình núi không đẹp nên vẫn có điều đáng tiếc. Đây không phải là cục thượng cát.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp bởi chuyên gia tại đây!

 

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Phương pháp thành môn quyết (phần 2)

Phương pháp thành môn quyết (phần 2)

Thành môn chính và thành môn phụ

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp hay nhất tại đây!

Tại sao vượng khí của thành môn lại lấy từ hai quẻ ở hai bên khi lập hướng? Đó là do căn cứ vào nguyên lý của Hà Lạc.

Như khi lập hướng Khảm. Khảm là 1, Càn là 6, phù hợp với 1 6 cùng tông.

Lập hướng hướng Ly. Ly là 9, Tốn là 4, phù hợp với 4 9 là bạn…

Chúng ta gọi số phương hướng phù hợp với “số sinh thành” là Thành môn chính. Hay còn gọi là Thành môn chính cách, hoặc Chính mã. Nếu có thể lấy được vượng khí ở phương khác thì phương đó gọi là Thành môn phụ, hay gọi là Thành môn thiên cách hoặc Tá mã.

Nguyên tắc lấy Thành môn

Phương pháp thành môn quyết

Phương pháp thành môn quyết

Khi lấy Thành môn trong thực tế, không phải lấy 8 phương vị như trên đã nói, 8 quẻ có tất cả 24 sơn hướng. Do vậy, phải lấy thành môn theo từng phương hướng khác nhau. Khi lấy thành môn phải tuân theo một nguyên tắc. Đó là nguyên long mà Thành môn lấy phải giống với nguyên long khi nhập hướng. Như lập hướng Thiên nguyên long, Thành môn để lấy cũng phải là Thiên nguyên long trong hai cung quẻ ở hai bên. Khi lập hướng là Địa nguyên long, lấy Thành môn ở hai bên cũng phải là Địa nguyên long. Khi lập hướng là Nhân nguyên long, lấy Thành môn ở hai bên cũng phải là Nhân nguyên long. Chỉ có nguyên long giống nhau mới có thể đảm bảo khí cùng nguyên thuần khiết. Chỉ khi khí cùng nguyên và thuần khiết, không pha tạp mới có hiệu quả. Nếu không sẽ phạm âm dương lẫn lộn. Không phát huy tác dụng của Thành môn quyết.

Bảng Thành môn chính, Thành môn phụ

Dưới đây là bảng Thành môn chính, Thành môn phụ ứng với 24 sơn hướng:

Sơn hướng Thành môn chính Thành môn phụ
Sơn Ngọ hướng Tý Càn Cấn
Sơn Đinh hướng Quý Hợi Dần
Sơn Bính hướng Nhâm Tuất Sửu
Sơn Tốn hướng Càn Dậu
Sơn Tỵ hướng Hợi Quý Tân
Sơn Thìn hướng Tuất Nhâm Canh
Sơn Mão hướng Dậu Khôn  Càn
Sơn Ất hướng Tân Thân Hợi
Sơn Giáp hướng Canh Mùi Tuất
Sơn Cấn hướng Khôn Dậu Ngọ
Sơn Dần hướng Thân Tân Đinh
Sơn Sửu hướng Mùi Canh Bính
Sơn Tý hướng Ngọ Tốn Khôn
Sơn Quý hướng Đinh Tỵ Thân
Sơn Nhâm hướng Bính Thìn Mùi
Sơn Càn hướng Tốn Ngọ Mão
Sơn Hợi hướng Tỵ  Đinh Ất
Sơn Tuất hướng Thìn Bính Giáp
Sơn Dậu hướng Mão  Cấn Tốn
Sơn Tân hướng Ất Dần Tỵ
Sơn Canh hướng Giáp Sửu Thìn
Sơn Khôn hướng Cấn Mão Quý
Sơn Thân hướng Dần Ất
Sơn Mùi hướng Sửu Giáp Nhâm

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy giá rẻ tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments

Sơn Càn hướng Tốn / Sơn Hợi hướng Tỵ tọa Tây Bắc hướng Đông Nam

Sơn Càn hướng Tốn – Sơn Hợi hướng Tỵ tọa Tây Bắc hướng Đông Nam

Sơn Càn hướng Tốn - Sơn Hợi hướng Tỵ tọa Tây Bắc hướng Đông Nam

Sơn Càn hướng Tốn – Sơn Hợi hướng Tỵ tọa Tây Bắc hướng Đông Nam

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Phân tích trạch vận

Nhà sơn Càn hướng Tốn / sơn Hợi hướng Tỵ trong vận 8 là cách cục Vượng sơn vượng hướng. Nên sử dụng hình cục tọa mãn triều không. Tức là phương tọa có núi cao đẹp đẽ, hoặc có tòa nhà cao tầng, phương hướng có nước trong xanh, thanh tú, như hồ nước, con suối, hai dòng nước hội tụ, chủ đinh tài đều vượng. Cửa chính của nhà nếu mở ở cung Tốn thì chủ đinh tài đều vượng. Nếu mở ở hai cung Khôn và Chấn thì chủ vừa được tài lại gặp may mắn. Không nên mở cửa ở ba cung Khảm, Ly, Đoài. Nếu không sẽ gặp tai họa liên miên. Thêm đinh vào năm Tuất, Hợi, Thìn, Tỵ thì đại cát. Tiếp đến là năm Mùi, Thân, Mão còn các năm khác đều hung.

Cung Chấn

Nhị Hắc, Cửu Tử bay tới. Cửu Tử là sinh khí hướng tinh. Phương này hợp có nước trong xanh, lung linh, chủ được tài, lại còn vô cùng may mắn, bổng lộc sâu dày. Kỵ có núi cao, núi sụt lở. Nếu không xuất hiện trẻ ngỗ ngược, người trong nhà mắc bệnh về gan mật, tì vị, bệnh về mắt.

Cung Đoài

Là tổ hợp hai sao Ngũ Hoàng, Thất Xích. Thất Xích phạm phục ngâm. Bởi vậy, vị trí cung này vô cũng dữ, nên yên tĩnh, rộng rãi. Nếu phương này có núi dữ hoặc có núi mạnh chảy xiết tới thì chủ phá tài, gặp tai nạn bất ngờ, nghiện ngập, ung thư phổi, ung thư khoang miệng, nhân đinh suy thoái.

Cung Khảm

Là tổ hợp 2-4, chính là hội tụ của sao sát khí và tử khí. Bởi vậy, nơi này nên yên tĩnh, rộng rãi. Nếu có núi dữ nước hung, chủ người trong nhà dễ mắc bệnh về tử cung, tuyến vú, ung thư dạ dày. Nếu phương này có nước phản cung, nước đâm thẳng thì chủ gia nghiệp bại tài, người trong nhà dễ mắc bệnh về xương, thận, máu.

Cung Ly

Tam Bích, Ngũ Hoàng bay tới. Phương này nếu có núi đẹp thì có thể hóa giải được tai ách sơn tinh nhập tù trong vận 9. Nếu có nước thì chủ xuất hiện kẻ chộm cắp, người trong nhà dễ mắc bệnh về gan mật, tâm não, mắt.

Cung Khôn

Nhất Bạc, Tam Bích bay tới. Nhất Bạch là sinh khí hướng tinh, phương này hợp có nước trong xanh, phát sáng, chủ tài hưng vượng lâu dài. Phương này kỵ có núi cao hung dữ. Nếu có sẽ bất lợi cho mẹ chủ nhà, người trong nhà mắc bệnh về tai. Nếu phương này có núi hình sát thám đầu thì chủ trong nhà sinh ra kẻ chôm cắp.

Tham khảo dịch vụ xem phong thủy nhà ở hay nhất tại đây!

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments
Học phong thủy: Phán đoán về Cửu tinh-Thất Xích Kim tinh

Học phong thủy: Phán đoán về Cửu tinh-Thất Xích Kim tinh

Thất Xích Kim tinh là Phá Quân, tương ứng với quẻ Đoài trong Hậu thiên Bát quái. Sao này có hình dạng của kẻ tiểu nhân, có cái tinh của kẻ đạo tặc. Khi sinh vượng chủ vượng cả đinh lẫn tài. Khi khắc sát, chủ gây chuyện rắc rối, kiện tụng. Kim tinh mang sát khí, Cửu Tử Hỏa tinh có thể chế phục. Nếu mùa hè đến thì Bát Bạch Thổ tinh có thể hòa hoãn.

Ý nghĩa tượng trưng của Thất Xích Kim tinh

Sao Thất Xích

Sao Thất Xích

Thiên tượng

Tượng trưng cho nước mưa, sương, sao băng. Khí tượng là mùa thu.

Địa tượng

Phía chính Tây, tượng trưng cho ao đầm, giếng bỏ hoang, vùng núi sạt lở.

Nhân tượng

Tượng trưng cho thiếu nữ, chi út, tỳ thiếp, nô tì, thầy bói, đồng cốt, ca kỹ, vũ nữ, đào kép, thuyết khách, môi giới. Tính tình quyết đoán mà được lợi, hay làm điêu, vui vẻ, gặp sao hay vậy, nói năng xằng bậy, làm điều phi pháp, xúi giục gây chuyện, tuyên truyền du thuyết, đặt điều nói xấu. Với khí quan trên cơ thể, tượng trưng cho miệng, lưỡi, cổ họng, bàng quang, bộ phận sinh dục.

Vật tượng

Hình dáng khiếm khuyết (khuyết miệng, khuyết cạch, khuyết góc, khuyết tường). Màu trắng. Ứng với nhà phía chính Tây, nhà gần sông. Với động vật, tượng trưng cho dê, cá, gà, chim, hươu, vượn, hổ, báo. Với đồ ăn, tượng trưng cho kẹo, bánh ngọt. Với đồ vật, tượng trưng cho đao, kích rìu , cuốc, ly rượu, vại sành, đồ vàng bạc, nhạc cụ.

Tham khảo ứng dụng xem phong thủy miễn phí tại đây !

Suy đoán về sinh vượng suy tử của Thất Xích Kim tinh

Thất Xích Kim tinh khi ở Trung cung, ung Càn và bản cung là sinh vượng. Trong một năm, thời điểm mùa thu và cuối mùa hè là sinh vượng. Còn trong các cung và các mùa còn lại là suy tử.

Khi sinh vượng, chủ vượng cả đinh lẫn tài, sự nghiệp phát đạt, chi út phát phúc, phát về nghiệp võ, quan vận hanh thông.

Khi suy tử, chủ dễ gây chuyện rắc rối, hoặc sống lưu lạc làm kẻ trộm cướp, chết vì tại họa chiến tranh, hoặc phải ngồi tù. Với gia đình, dễ gây hỏa hoạn, tổn hại nhân khẩu. Với thân thế dễ mắc bệnh về đường hô hấp, cổ họng, phổi. Đặc biệt, không có lợi cho bé gái.

Tham khảo bài viết “Ý nghĩa Cửu tinh của Huyền Không” tại đây! 

 

Posted by Minh Loan in Bài viết, 0 comments