Tác dụng của cây cối với dương trạch

Đối với dương trạch, cây cối có tác dụng che gió chắn hình, tụ khí thông khí. Cây có hình dạng, chủng loại và phương vị khác nhau sẽ mang lại ảnh hưởng khác nhau với dương trạch. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về tác dụng của cây cối với dương trạch trong phong thủy học.

Tác dụng của cây cối với dương trạch

Tác dụng của cây cối với dương trạch

 

Cây cối có tác dụng tụ khí. Tại vùng đất bằng phẳng, môi trường xung quanh trống trải, khí tản mạn, không tập trung. Nên trồng cây để thu hẹp phạm vi nhà ở. Khiến khí của dương trạch có thể hội tụ.

Cây có tác dụng che gió, chắn hình. Tại vùng đất bằng trên núi hoặc vùng đất bằng duyên hải, gió to rất có hại với người, vật, súc vật. Trồng cây sẽ có tác dụng chắn gió. Nếu ở gần dương trạch có mái nhà, góc tường, ống khói, tháp truyền hình chĩa vào nhà, hình thành nên hình sát thì cây có tác dụng che chắn hình sát.

Còn có tác dụng thông khí. Nếu sao sinh khí của phi tinh hướng bàn ở phía trước nhưng phía xa lại có hình sát hoặc tổ hợp phi tinh có tình trạng hung thì cây ở gần nhà có thể che chắn hình hung. Khiến sinh khí thông suốt.

Cây có lá và cành thưa, dài nhọn thuộc dương. Cây có lá dày, tròn thuộc âm. Cây dương nhô cao đơn độc thì khắc vợ. Cây âm nhô cao đơn độc thì khắc chồng.

Cây có khí Kim, Mộc, Thủy, Hỏa nên có thể thành hình Kim, Mộc, Thủy, Hỏa. Cây có khí gì thì con người có khí đó. Cây có hình gì thì con người cũng có hình đó. Con người và cây cảm ứng ở bên trong. Cây tốt thì trạch tất vượng, cây héo thì trạch tất suy.

Tham khảo thêm bài viết Ảnh hưởng của hình dạng cây với cát hung của nhà ở tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời