Suy đoán cát hung: Suy đoán thời vận, ngũ hành và môi trường sơn thủy

Suy đoán cát hung chính là tiến hành phán đoán cát hung cho nhà ở theo kết quả của phi tinh bàn. Chủ yếu có ba phương thức:

  • Thứ nhất là suy đoán theo mối quan hệ của thời vận và Ngũ hành.
  • Thứ hai là suy đoán theo mối quan hệ giữa môi trường và tinh bàn.
  • Thứ ba là suy đoán theo mối quan hệ giữa sơn phi tinh và hướng phi tinh.

Suy đoán theo mối quan hệ giữa thời vận và ngũ hành

Suy đoán cát hung: Suy đoán thời vận, ngũ hành và môi trường sơn thủy

Suy đoán cát hung: Suy đoán thời vận, ngũ hành và môi trường sơn thủy

Trong phần suy đoán về thời vận và Ngũ hành sinh khắc thì suy đoán về thời vận là nội dung chính. Còn suy đoán và Ngũ hành sinh khắc là phần phụ. Suy đoán về thời vận lại chia thành 2 phương diện là đắc vận và thất vận. Hay nói một cách cụ thể, nếu sao nào đó đương vận thì ta là do nó sinh ra, cát. Mà ta bị nó khắc cũng cát. Vì được sinh bởi vượng tinh thì đương nhiên là tốt. Còn bị khắc bởi vượng tinh thì chứng tỏ ta là suy khí, vượng khí khắc suy khí đương nhiên là tốt.

Như vận 7 sơn Mão hướng Dậu. Hai phi tinh sơn hướng là 3 và 7. 3 là sơn tinh, 7 là hướng tinh. Mối quan hệ của của chúng ta là Thất Xích Kim khắc Tam Bích Mộc. Vì 7 là vượng khí, 3 là suy tử. Vượng khí khắc suy khí nên là cát. Trái lại, nếu sao sinh ra ta là suy tinh thì ta hung. Sao khắc ta là suy tinh thì càng hung.

Suy đoán kết hợp môi trường với tinh bàn

Muốn suy đoán cát hung của ngôi nhà, chỗ ở thì phải kết hợp cách cục của môi trường sơn thủy với phi tinh bàn để đánh giá một cách tổng hợp, không được coi trọng một phương diện nào đó mà xem nhẹ phương diện kia.

Môi trường sơn thủy tồn tại một cách khách quan chính là cơ sở để suy đoán. Môi trường sơn thủy đẹp, nếu tinh bàn cũng là cách cục vượng sơn vượng hướng thì đó quả là nơi lý tưởng xây nhà đặt mộ.Môi trường phong thủy xấu thì cho dù là tinh bàn là cách cục Vượng sơn vượng hướng cũng không được coi là cách cục đẹp.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời