Suy đoán cát hung: Công dụng của sao năm, sao tháng, sao ngày, sao giờ, sao khắc

Việc suy đoán cát hung của nhà ở ngoài việc dựa theo phép an sao và khởi sao. Còn kết hợp với sao năm, sao tháng, sao ngày, sao giờ, sao khắc. Như vậy, việc suy đoán mới càng thêm chính xác.

Công dụng của sao năm, sao tháng, sao ngày, sao giờ, sao khắc

Công dụng của sao năm, sao tháng, sao ngày, sao giờ, sao khắc

Công dụng của sao năm, sao tháng, sao ngày, sao giờ, sao khắc

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Khi phán đoán cát hung của phong thủy nhà ở, ngoài việc xem tọa hướng phi tinh của ngôi nhà. Ta còn phải xem sự thay đổi khi sao năm, sao tháng, sao ngày, sao giờ, sao khắc bay đến. Nếu sao tọa và sao hướng của một cung nào đó của ngôi nhà đều cát. Còn niên nguyệt phi tinh bay tới đó cũng cũng sinh vượng. Như vậy, cung vị này trong thời gian này đã tốt lại càng tốt hơn.

Nếu niên nguyệt phi tinh bay tới khắc vượng tinh ban đầu hoặc làm cho vượng tinh biến thành suy tinh thì Phong thủy của cung vị này trong thời gian này sẽ thay đổi. Như từ cát biến thành hung. Do vậy, Phong thủy nhà ở không phải là không đổi, mà nó sẽ thay đổi theo tình hình của sao năm, sao tháng và sao giờ. Đối với chủ nhà, phải nắm bắt thời điểm phong thủy tốt đẹp, không được để lỡ.

Tác dụng

Tác dụng của phi tinh năm, tháng, ngày, giờ, khắc đối với việc suy đoán cát hung của ngôi nhà ở là khác nhau. Phi tinh năm có tác dụng tham khảo hữu ích khi chúng ta suy đoán cát hung của nhà ở. Phi tinh tháng có tác dụng tương đối nhỏ. Chủ yếu là kết hợp với phi tinh năm để giúp chúng ta suy đoán chính xác hơn khí vận cát hung trong lưu niên của nhà ở.

Sao ngày, giờ, khắc chủ yếu sử dùng trong bố cục Phong thủy nhà ở. Tức chọn ngày giờ tốt. Tuy nhiên, đối với những nhà Phong thủy nhà ở, tức chọn ngày giờ tốt. Tuy nhiên đối với những nhà Phong thủy có trình độ thì có thể dựa vào phi tinh ngày giờ tốt. Tuy nhiên đối với những nhà Phong thủy có trình độ thì có thể dựa vào phi tinh ngày giờ để suy đoán doanh thu trong ngày của cửa hàng.

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy nhà ở tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời