Sự suy vượng chuyển dịch của Cửu tinh theo nguyên vận (3)

Trong không gian vũ trụ, Cửu tinh luôn vận hành tuần hoàn không ngừng nghỉ theo các quỹ đạo nhất định. Cùng với sự chuyển đổi Âm Dương trong quá trình vận hành của vũ trụ và sự giao hoán qua lại của Âm Dương, đã hình thành nên Tam nguyên cửu vận và trạng thái suy vượng chuyển dịch. Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu về sự suy vượng chuyển dịch của Cửu tinh theo nguyên vận.

Sự suy vượng chuyển dịch của Cửu tinh theo nguyên vận

Sự suy vượng chuyển dịch của Cửu tinh theo nguyên vận

 

Huyền không học luận bàn trạch vận theo phép tứ phân (phép chia 4) để nhận biết sự vượng suy của cửu tinh. Phép tứ phân này được gọi là “Tứ đại tôn thần”. Tức là “sinh, vượng, suy, tử” trong Tam nguyên cửu vận của cửu tinh.

Quy tắc phán đoán sự vượng suy của Tam nguyên cửu vận là dựa vào cơ sở:

  • “đương vận là vượng”
  • “tương lai là sinh”
  • “đã qua là suy”
  • “qua lâu là tử”

Ví dụ hiện tại là vận 8 thuộc Hạ nguyên. Do vậy Bát bạch chính là vượng tinh đương vận. Cửu tử là nguyên vận của tương lai, là Sinh khí. Vận 7, vận 6 là nguyên vận của quá khứ, chính là vận suy, vận trước của vận suy. Cách vận vượng khá lâu chính là vận tử, như Tứ lục, Tam bích,…

Trong Huyền không phong thủy học, vận đương vượng được gọi là Thiên tâm chính vận. Vận đương vượng còn được gọi là vận đương nguyên. Phi tinh cùng với sự luân chuyển của khí vận, căn cứ theo thời vận mà có sự khác biệt. Cho nên có sự khác biệt về vượng suy.

Tham khảo thêm bài viết Sự suy vượng chuyển dịch của Cửu tinh theo nguyên vận (2) tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời