Sự suy vượng chuyển dịch của Cửu tinh theo nguyên vận (2)

Trong không gian vũ trụ, Cửu tinh luôn vận hành tuần hoàn không ngừng nghỉ theo các quỹ đạo nhất định. Cùng với sự chuyển đổi Âm Dương trong quá trình vận hành của vũ trụ và sự giao hoán qua lại của Âm Dương, đã hình thành nên Tam nguyên cửu vận và trạng thái suy vượng chuyển dịch. Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu về sự suy vượng chuyển dịch của Cửu tinh theo nguyên vận.

Sự suy vượng chuyển dịch của Cửu tinh theo nguyên vận

Sự suy vượng chuyển dịch của Cửu tinh theo nguyên vận

 

Khái niệm Cửu tinh

Khái niệm Cửu tinh trong phong thủy, chính là được xác định theo thuộc tính của số Cửu cung Lạc thư và phương vị Bát quái. Trong vũ trụ:

  • Cửu tinh không ngừng vận chuyển tuần hoàn theo quỹ đạo trong không gian vũ trụ
  • sự chuyển đổi Âm – Dương trong quá trình vận hành của vũ trụ
  • sự giao hoán qua lại của Âm Dương

Tất cả đã hình thành nên Tam nguyên cửu vận. Gây bức xạ từ trường đến trái đất và các thiên thể khác.

Cửu tinh cũng thay đổi lúc suy lúc thịnh theo sự thay đổi của không gian và sự thay đổi của Tam nguyên cửu vận.

Sự vượng suy của nguyên vận được thể hiện bởi những hiệu ứng cát hung khác nhau. Đó là điều quan trọng để luận bàn cát hung của gia trạch Huyền không học. Tức à Cửu tinh phi nhập vào Cửu cung và mối quan hệ với môi trường xung quanh nhà ở. Nếu hợp, vượng thì cát; còn suy thì hung.

Tham khảo thêm bài viết Sự suy vượng chuyển dịch của Cửu tinh theo nguyên vận tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời