Sự kết hợp âm dương và ngũ hành

Học thuyết âm dương ngũ hành là lý luận duy vật và tư tưởng biện chứng đơn giản của Trung Quốc cổ đại. Nó cho rằng thế giới vật chất được hình thành, phát triển, thay đổi dưới sự tác động của 2 khí âm dương. Năm vật chất Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là nguyên tố cơ bản để cấu thành thế giới. Chúng cùng chế ước lẫn nhau. Và luôn ở trong trạng thái thay đổi, vận động không ngừng. Huyền không học trong phong thủy học đã được phát triển trên cơ sở của học thuyết âm dương ngũ hành. Vậy hãy cùng tìm hiểu sự kết hợp âm dương và ngũ hành nhé.

Sự kết hợp âm dương và ngũ hành

Sự kết hợp âm dương và ngũ hành

 

Trong lịch sử Dịch học, Trâu Diễn là người đầu tiên kết hợp khái niệm âm dương và ngũ hành. Ông đã đưa ra thuyết âm dương và ngũ hành một cách hệ thống. Tức là thuyết Ngũ đức thủy chung. Đây là một thứ triết học kết hợp bởi số tượng của âm dương ngũ hành và thiên mệnh quan.

Đến thời Tần Hán, học thuyết âm dương ngũ hành bắt đầu trở thành hệ thống triết học chi phối vạn vật.

Sang thời Tây Hán, học thuyết âm dương ngũ hành dần được người đời công nhận. Người cuối cùng hoàn thành hệ thống này đó là Hoài Nam Tử và Đổng Trọng Thư. Họ lần lượt đại diện cho hai trường phái chính là “Đạo” và “Nho”, chiếm lĩnh các lĩnh vực học thuật khác nhau. Tuy nhiên chúng lại liên kết, bổ sung và hội nhập với nhau.

Trong quá trình phát triển, “Đạo” và “Nho” đã mang đến những nguyên tố mới cho Dịch học. Sự hội nhập Nho học, Đạo giáo và Dịch học đã làm cho nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc ngày càng phát triển phồn thịnh.

Tham khảo thêm bài viết Mối quan hệ giữa nhà ở và Âm Dương tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời