Sự đến đi tụ tán của nước (2)

Thủy là huyết mạch của long. Người xưa cũng cho rằng: “Sơn quản nhân đinh, Thủy quản tài”. Quan điểm này cũng đủ chứng minh vai trò của nước trong phong thủy học. Hình dạng và trạng thái của nước ảnh hưởng rất nhiều đến phong thủy. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu về sự đến đi tụ tán của nước.

Sự đến đi tụ tán của nước

Sự đến đi tụ tán của nước

 

Tiêu chuẩn chọn nước của các nhà phong thủy là lấy nguồn nước và hình thái nước làm cơ sở. Dòng nước phải quanh co uốn lượn, dòng nước chảy ngang phải có thế “hoàn bão” (bao bọc). Nước chảy đi phải như nửa muốn chảy nửa muốn dừng, nước tụ phải tinh khiết du dương.

Trái lại, nước chảy thẳng và chảy xiết là không tốt. Nguồn nước phải sâu, như vậy long khí mới vượng, mới có thể phát phúc được lâu. Nếu nguồn nước ngắn mà khứ mạch dài thì cũng không có tác dụng.

Chúng ta cũng phải quan tâm đến sự ảnh hưởng mà nước mang lại. Người xưa đã sớm nhận thức được hai mặt cương nhu của nước. Cũng tổng kết ra được rất nhiều biện pháp hợp lý để chọn đất và xây dựng công trình phòng chống nước gây tai họa.

Những nhận thức về nước trong phong thủy thời cổ đại phần lớn đều phù hợp lý luận khoa học. Nên ngày nay vẫn có thể sử dụng được. Ví dụ khi chọn đất phải chọn trên đồi cạnh bờ sông. Mà đồi này phải cao hơn mực nước khi xảy ra lũ lụt. Tránh nơi nước chảy xiết, những thềm sông mà nền không chắc,…

Người xưa cũng cho rằng, dòng nước chảy có thể mang lại vận tài tốt. Nếu là nước tù (nước đọng) thì sẽ mang lại những ảnh hưởng không có lợi.

Tham khảo thêm bài viết Sự đến đi tụ tán của nước tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời