Sự cát hung khi làm nhà của Ngũ tính nhân

Trong lý luận Ngũ tính tướng trạch, Ngũ tính nhân trạch đồ có vai trò rất quan trọng. Đó là phương pháp lý luận được vận dụng khá nhiều trong thuật Ngũ tính tướng trạch trong phong thủy học. Dưới đây là sự cát hung khi làm nhà của Ngũ tính nhân – 12 tháng.

Sự cát hung khi làm nhà của Ngũ tính nhân

Sự cát hung khi làm nhà của Ngũ tính nhân

 

Trạch đồ dành cho người họ Giốc

Tháng giêng – Dần

Làm nhà tháng giêng gặp nhiều rắc rối. Nếu làm hướng Dần chủ về gia trưởng sống cảnh cô đơn.

Tháng hai – Mão

Làm nhà tháng hai đại hung. Làm hướng Mão thì giàu có 50 – 60 năm, sau đó thì suy.

Tháng ba – Thìn

Làm nhà tháng ba không tốt. Làm hướng Thìn được phú quý, tiền của sung túc, sau 40 năm thì suy.

Tháng tư – Tỵ

Làm nhà tháng tư thì đại cát, được phú quý. Làm hướng Tỵ thì của cải nhiều nhưng 6 năm sau lại suy.

Tháng năm – Ngọ

Làm nhà tháng năm thì giàu có. Làm hướng Ngọ thì được phú quý, của cải nhiều. 20 năm sau gặp nhiều rắc rối.

Tháng sáu – Mùi

Làm nhà tháng sáu thì đại hung. Làm hướng Mùi thì diệt môn. 10 năm sau nhà tan cửa nát, nam nữ tù tội, tôi tớ làm việc phạm pháp, tử vong liên tục.

Tháng bảy – Thân

Làm nhà tháng bảy thì con cháu út gặp rắc rối. Làm hướng Thân thì hai năm sau mất của, có người chết, đại hung.

Tháng tám – Dậu

Làm nhà tháng tám thì đại hung. Làm hướng Dậu thì nhiều người bỏ mạng, ba năm sau thì suy.

Tháng chín – Tuất

Làm nhà tháng chín thì con cháu được phú quý. Làm hướng Tuất thì của cải nhiều nhưng sáu năm sau thì suy. Nhưng nhìn chung vẫn tốt.

Tháng mười – Hợi

Làm nhà tháng mười không có lợi cho con cháu, đại hung. Làm hướng Hợi được phú quý, tiền của nhiều.

Tháng mười một – Tý

Làm nhà tháng mười một rất tốt cho con cháu. Làm hướng Tý thì được phú quý, của cải nhiều.

Tháng mười hai – Sửu

Làm nhà tháng mười hai hại đến con trai thứ, ba năm thì suy. Làm hướng Sửu thì sướng trước khổ sau, hại đến gia trưởng, hay kiện cáo.

Tham khảo thêm bài viết Khái quát về Ngũ tính nhân trạch đồ tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời