Sự cát hung khi làm nhà của Ngũ tính nhân (5)

Trong lý luận Ngũ tính tướng trạch, Ngũ tính nhân trạch đồ có vai trò rất quan trọng. Đó là phương pháp lý luận được vận dụng khá nhiều trong thuật Ngũ tính tướng trạch trong phong thủy học. Dưới đây là sự cát hung khi làm nhà của Ngũ tính nhân – 12 tháng.

Sự cát hung khi làm nhà của Ngũ tính nhân

Sự cát hung khi làm nhà của Ngũ tính nhân

 

Trạch đồ dành cho người họ Vũ

Tháng giêng – Dần

Làm nhà tháng giêng trong 10 năm sẽ hại đến gia trưởng. Nếu làm hướng Dần được phú quý, tiền của sung túc, tăng nhân khẩu. Sau 7 năm tình hình xấu đi, nhưng sau đó lại hồi phục.

Tháng hai – Mão

Làm nhà tháng hai thì 3 năm tuyệt diệt. Làm hướng Mão thì được phú quý, phát về điền trạch.

Tháng ba – Thìn

Làm nhà tháng ba thì trong vòng 3 năm có tang. Làm hướng Thìn thì đại hung, trong 4 năm hại đến gia mẫu, 11 năm thì gia đình tan vỡ.

Tháng tư – Tỵ

Làm nhà tháng tư thì đại cát, tốt cho con cháu. Làm hướng Tỵ thì đại hung.

Tháng năm – Ngọ

Làm nhà tháng năm thì có người chết. Làm hướng Ngọ thì hại con cả, tuyệt tự, không phát điền trạch.

Tháng sáu – Mùi

Làm nhà tháng sáu thì được phú quý. Làm hướng Mùi thì của cải nhiều, nhân khẩu tăng, sinh được quý tử. 8 năm sau tình hình có xấu đi, nhưng nói chung vẫn tốt.

Tháng bảy – Thân

Làm nhà tháng bảy thì được phú quý, đông con nhiều cháu. Làm hướng Thân thì của cải nhiều.

Tháng tám – Dậu

Làm nhà tháng tám thì hại tới ba người. Làm hướng Dậu thì được phú quý, phát về điền trạch, của cải nhiều.

Tháng chín – Tuất

Làm nhà tháng chín thì đại hung, gặp nhiều chuyện rắc rối. Làm hướng Tuất thì trong 3 năm cô quả, 1 trong 9 năm không tích góp được tiền của, gia súc chết nhiều.

Tháng mười – Hợi

Làm nhà tháng mười không tốt, đại hung. Làm hướng Hợi cũng không tốt, trong 6 năm phải sống cảnh cô quả, con cái vướng vào vòng tù tội.

Tháng mười một – Tý

Làm nhà tháng mười một không tốt. Làm hướng Tý đại hung, trong 6 năm phải sống cảnh cô quả, 12 năm sau tình hình biến chuyển xấu đi.

Tháng mười hai – Sửu

Làm nhà tháng mười hai có tang. Làm hướng Sửu thì sướng trước khổ sau, con cái bất hiếu. 6 năm sau có tang (nữ), gặp hỏa hoạn.

Tham khảo thêm bài viết Sự cát hung khi làm nhà của Ngũ tính nhân (4) tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời